Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Mening_2

Wie kan een klacht of suggestie indienen ?

 

Een verzekerde of een derde (verzorgingverstrekker, verzorgingsinstelling of burger die niet bij een neutraal ziekenfonds is aangesloten of ingeschreven) die een product van de landsbond of van een neutraal ziekenfonds heeft gebruikt of een prestatie ervan heeft genoten en die niet tevreden is over een handeling, een prestatie of een geleverde service.  Het gaat om een reactie waarbij de gebruiker verwacht dat de landsbond er iets mee doet.