Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Mening_3

Welke klachten of suggesties mogen worden ingediend ?

Elke klacht of suggestie met betrekking tot de kwaliteit van onze service is ontvankelijk.

Het kan gaan om :

 

  • onvolledige of verkeerde informatie
  • een beslissing die u betwist
  • een wachttijd
  • de kwaliteit van het onthaal
  • een laattijdige of verkeerde betaling