Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Mening_5

Welk gevolg wordt er aan uw klacht of suggestie gegeven ?

 

Elke suggestie wordt geëvalueerd door de algemene directie van de landsbond. Er wordt geen antwoord op gegeven, maar ze wordt wel intern opgevolgd.

 

Klachten worden wel beantwoord. Het antwoord wordt aan de klager gestuurd.

 

Indien we u geen definitief antwoord kunnen bezorgen binnen de 2 werkdagen sturen we u een ontvangstbewijs.   In dat geval wordt u ten laatste binnen de 45 kalenderdagen een definitief antwoord gestuurd.

 

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop de klacht door een dienst van de landsbond werd behandeld, kunt  zich richten tot de directie van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, Charleroisesteenweg 145, 1060 Brussel (e-mail : klachten@lnz.be).