Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Gegevens

Privacyverklaring

 
De Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen (hierna ‘LNZ’ genoemd) gebruikt uw persoonsgegevens overeenkomstig de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

 

De LNZ heeft de verantwoordelijkheid om de persoonlijke gegevens van haar leden te beschermen. De privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van de diensten van de LNZ en welke rechten u als gebruiker van deze diensten heeft.

U wordt verzocht de privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud. Aangezien toekomstige aanpassingen aan de privacyverklaring niet kunnen worden uitgesloten, vragen we de privacyverklaring af en toe opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen.

 

U vindt hier de Privacyverklaring van de LNZ: Privacyverklaring in PDF formaat