Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Hosp_3

Uw opname in het ziekenhuis

Informeer uitgebreid naar de voorwaarden

 

Wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen, moet u een opnameformulier invullen. Dit is een soort contract tussen u en het ziekenhuis, waarin de voorwaarden van uw opname worden weergegeven. Het legt uw keuzes vast, bepaalt hoe en door wie u wordt verzorgd, vermeldt het voorschot dat u meteen zult moeten betalen, evenals het bedrag van de globale factuur. Dit document is bindend voor u. Lees het aandachtig en stel al uw vragen vóór u het ondertekent.

 

Het opnameformulier.

 

 • Bij uw aankomst in het ziekenhuis krijgt u een opnameformulier. U bent verplicht om dat in te vullen. Daarop wordt, onder andere, uw keuze van kamertype en van arts weergegeven.
 • Op dit formulier moet de basisinformatie staan over de tarieven en supplementen die het ziekenhuis en de artsen toepassen. Het wordt vergezeld van een lijst met de prijzen die gelden voor de producten en diensten die het ziekenhuis aanbiedt.
 • Het ziekenhuis moet u het opnameformulier voorleggen en laten ondertekenen aan het begin van uw verblijf. In geen geval kan het afwijken van de tarieven en supplementen die op het formulier worden vermeld. Door dit document te ondertekenen, verbindt u zich ertoe de kosten en erelonen die uit uw keuzes voortvloeien, te vereffenen.
 • Wordt u op de spoedafdeling opgenomen, dan wordt het formulier u overhandigd zodra u in staat bent het te lezen en te ondertekenen.
Opgelet :

Het opnameformulier is een soort contract tussen u en het ziekenhuis. Neem het dus niet te lichtjes op wanneer u het invult en ondertekent.
Bijvoorbeeld: indien uw arts om medische redenen eist dat u in een eenpersoonskamer verblijft, onderteken dan geen opnameformulier dat u ertoe bindt een supplement voor deze kamer te betalen. In dat geval hebt u immers recht op een eenpersoonskamer tegen de prijs van een gemeenschappelijke kamer, zonder supplementen !

 

De keuze van de kamer en de arts.


Op het opnameformulier moet u uw keuze omtrent uw kamer en de artsen uitdrukkelijk vermelden. Die keuzes beïnvloeden de factuur die u voor uw verblijf in het ziekenhuis zult moeten betalen.

Welk kamertype kiest u ?
dropdown
 • Welk kamertype u ook kiest, er wordt u steeds een dagbedrag aangerekend.
  Dit bedrag is in alle ziekenhuizen identiek.
  Het kan echter sterk worden verlaagd indien u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.
 • Kiest u voor een eenpersoonskamer, dan verbindt u zich ertoe supplementen bij de verblijfskosten evenals supplementen bij de erelonen van de artsen te betalen, die uitdrukkelijk op het opnameformulier worden vermeld.
Moet de arts geconventioneerd zijn of niet ?
dropdown
 • Op het moment van uw opname moet u aangeven of u al dan niet behandeld wil worden tegen het tarief van de geconventioneerde artsen.
 • De geconventioneerde arts is toegetreden tot het akkoord dat werd gesloten tussen de vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en het medisch korps over de tarieven van de erelonen van de artsen. Hij moet zich dus aan de vastgelegde tarieven houden, behalve wanneer u voor een eenpersoonskamer kiest.
 • De niet-geconventioneerde arts heeft deze overeenkomsten niet ondertekend en mag vrij zijn ereloon bepalen. Hij mag ereloonsupplementen aanrekenen, ongeacht het kamertype dat u hebt gekozen.
 • Door te kiezen voor een opname tegen het geconventioneerde tarief vermijdt u ereloonsupplementen, maar wordt u beperkt in uw keuze van de arts.
 
Opgelet :

In een eenpersoonskamer mogen de artsen u ereloonsupplementen aanrekenen, ongeacht of ze geconventioneerd zijn of niet !

 

Het voorschot.

 

 • Bij opname in het ziekenhuis zult u worden verzocht een voorschot te betalen, contant of met uw bankkaart.
 • Het maximale voorschot bij opname van een gewone verzekerde in een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer bedraagt momenteel 150 euro (op 30/07/2010). Dit bedrag kan aanzienlijk worden verminderd indien u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, in functie van uw sociaal statuut.
 • Voor elk nieuw verblijf van 7 dagen kan u een nieuw voorschot worden gevraagd.
 • Kiest u voor een eenpersoonskamer, dan kan uw voorschot veel hoger liggen.
 • Voor daghospitalisatie wordt geen voorschot aangerekend, behalve indien u een eenpersoonskamer kiest. In dat geval zal het maximale voorschot gelijk zijn aan het dagsupplement voor de kamer.
Onze tips :
 • Vraag het ziekenhuis een raming te maken van de kostprijs van uw opname in functie van uw keuzes.
 • Vraag uw ziekenfonds wat het Riziv werkelijk terugbetaalt.
 • Vraag het opnameformulier op voorhand, zodat u het rustig thuis kunt doornemen.  
 • Vraag het ziekenhuis de lijst met geconventioneerde artsen en de ereloonsupplementen die ze toepassen.

 

Goed om weten :

Op het opnameformulier staat het maximale percentage van de ereloonsupplementen die u aangerekend mogen worden. Dit is een percentage ten opzichte van het tarief van het Riziv, dat bij wet is vastgelegd. Bijvoorbeeld: een ereloonsupplement van 300 % betekent dat het ziekenhuis u het drievoud van het tarief van het Riziv mag aanrekenen !