Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Hosp_5

U wordt uit het ziekenhuis ontslagen

Voor een ontslag zonder zorgen en een geslaagd herstel

 

Het is de arts die beslist wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. U kunt echter altijd vertrekken zonder zijn toestemming. Verlaat het ziekenhuis niet zonder uw medisch dossier, zodat uw verzorging kan worden voortgezet. Contacteer uw ziekenfonds om samen de mogelijkheden van een herstelkuur, thuiszorg en gezinshulp te overlopen.

 

Uw ontslag


Naargelang van uw gezondheidstoestand beslist de arts wanneer u het ziekenhuis mag verlaten.
Maar u bent vrij om vroeger te gaan, ook al is dat tegen het advies van de arts in.
In dat geval laat het ziekenhuis u een document ondertekenen waarmee u de arts decharge verleent wat betreft de eventuele gevolgen van uw vertrek.

 

Uw medisch dossier


Bij uw vertrek uit het ziekenhuis moet de arts u een verslag meegeven aan de hand waarvan elke arts die u nadien zult raadplegen, uw verzorging kan voortzetten.
Er zal u tevens een meer omstandig verslag worden overhandigd, met de essentiële klinische, technische en therapeutische gegevens van uw ziekenhuisopname. In dat verslag staat ook wat voor verzorging u eventueel nodig hebt nadat u het ziekenhuis hebt verlaten.
Het verslag wordt ondertekend door de arts die tijdens uw opname verantwoordelijk was en wordt doorgestuurd aan de behandelende arts die u zelf hebt opgegeven.

 

Uw eventuele klachten


Hebt u klachten over de artsen of het ziekenhuis, informeer dan eerst in uw ziekenfonds naar uw rechten.
Indien u vindt dat uw wettelijke rechten als patiënt niet werden nageleefd, kunt u terecht bij de ombudsdienst die in elk ziekenhuis aanwezig moet zijn.

Uw herstel


Na uw ziekenhuisopname kan uw behandelende arts u een herstelkuur aanbevelen.
In dat geval contacteert u uw ziekenfonds, dat u kan meedelen in welke centra u kunt verblijven, of er nog plaats vrij is en welke kosten het ten laste neemt (vaak worden deze kuren grotendeels door de aanvullende verzekering gedekt).
U zult daartoe een naar behoren opgemaakte aanvraag moeten indienen.
Indien er wachtlijsten zijn, krijgen de personen die net uit het ziekenhuis komen voorrang.

 

Thuiszorg en gezinshulp


Uw ziekenfonds kan u ook alle nuttige informatie verstrekken over thuiszorg en gezinshulp, wat u na uw ziekenhuisopname wel eens nodig zou kunnen hebben :  verpleegkundige en medische verzorging, kinesitherapie, warme maaltijden, lenen van materiaal (krukken, rolstoel, …), hulp in het huishouden, enz.

 

Sociale hulp


Gehospitaliseerd worden, kan zware gevolgen hebben op gevoelsmatig, professioneel en financieel vlak.
Ondervindt u moeilijkheden, vraag dan sociale bijstand aan uw ziekenfonds.

Onze tips
  • Beslis niet te gauw om het ziekenhuis te verlaten tegen het advies van uw arts in.
  • Wanneer u het ziekenhuis verlaat, zorg er dan voor dat u over een verslag beschikt aan de hand waarvan uw verzorging kan worden voortgezet en dat een meer omstandig dossier aan uw behandelende arts wordt gestuurd.
  • In geval van vragen of klachten contacteert u in eerste instantie uw ziekenfonds.
  • Wacht niet tot de problemen zich opstapelen alvorens een beroep te doen op een sociaal assistent(e).