Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Hosp_6

Uw ziekenhuisfactuur

Controleer grondig de details van de kosten voor uw rekening

 

Binnen de twee maanden die volgen op uw ontslag uit het ziekenhuis ontvangt u de factuur met het globale bedrag dat voor uw rekening valt. Dit is een standaardfactuur, met welbepaalde rubrieken. Daarop vindt u de bedragen die u zelf moet betalen op basis van de regeling van de betalende derde. Controleer ze grondig en aarzel niet om in uw ziekenfonds te informeren indien iets u niet correct lijkt.

De factuur

 

Alle ziekenhuizen zijn verplicht voor hun facturen hetzelfde model te gebruiken.
Op uw factuur staan de volgende elementen :

 • Uw persoonlijk aandeel voor verblijfskosten en terugbetaalbare geneesmiddelen;
 • De niet-terugbetaalbare geneesmiddelen;
 • Het eventuele supplement voor een eenpersoonskamer;
 • Uw aandeel in de medische kosten en de eventuele ereloonsupplementen;
 • De kosten van implantaten, protheses en endoscopisch materiaal die voor uw rekening vallen;
 • Diverse kosten (telefoon, televisie, drankjes, enz.).


In het algemeen ontvangt u slechts één globale factuur. In sommige ziekenhuizen, echter, worden de erelonen volledig of gedeeltelijk geïnd door de medische raad. In dat geval ontvangt u twee afzonderlijke facturen: die van het ziekenhuis en die van de medische raad.

Opgelet
 • Betaal nooit ereloonsupplementen die u rechtstreeks door de artsen aangerekend zouden worden.
 • Dit soort facturen dient u zeker te weigeren. U vraagt dan dat deze supplementen op de globale ziekenhuisfactuur zouden worden vermeld.

De betalende derde

 

Alle ziekenhuizen zijn verplicht om de regeling van de betalende derde toe te passen. In de praktijk rekent het ziekenhuis u uw aandeel in de kostprijs van uw opname aan en vraagt het het bedrag dat door de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten laste wordt genomen, rechtstreeks aan uw ziekenfonds terug.

Het ziekenhuis weet aan welk ziekenfonds het de kosten moet aanrekenen dankzij uw identiteitskaart.
Kijk dus na of ze up to date is.

Indien u wordt gehospitaliseerd en uw verplichte verzekering is niet in orde, dan zou de rekening voor uw hospitalisatie wel eens heel gepeperd kunnen zijn !

 

De wettelijke termijnen


Het ziekenhuis moet u zijn factuur toesturen ten laatste binnen de twee maanden na het einde van de maand waarin u in het ziekenhuis was opgenomen.
U hebt 30 dagen om die factuur te vereffenen.

 

De maximumfactuur


In functie van uw sociaal statuut of van uw inkomen kunt u de zogenaamde “maximumfactuur” genieten.
Het doel van deze regeling is te vermijden dat u geneeskundige verstrekkingen zou moeten betalen die uw budget niet aankan.
Indien u deze regeling geniet, houdt uw ziekenfonds de uitgaven voor geneeskundige verzorging die u ten laste had in het oog en geeft het u terug wat u te veel hebt betaald, zodra het vastgelegde grensbedrag is bereikt.

Onze tips
 • Controleer aandachtig uw ziekenhuisfactuur alvorens ze te betalen.
 • Aarzel niet om uitleg te vragen over de aangerekende bedragen.
 • Indien u op een fout stoot of iets u onwaarschijnlijk lijkt op uw factuur, deel dat dan schriftelijk mee en voeg eraan toe dat u de betaling uitstelt tot er een rechtzetting is gebeurd.
 • U kunt met al uw vragen over uw factuur bij uw ziekenfonds terecht.
 • Betaal nooit voorschotten noch ereloonsupplementen aan een arts buiten de globale ziekenhuisfactuur om.
 • Vereffen uw factuur bij voorkeur via storting of overschrijving en bewaar het origineel van de vereffende factuur.