Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Gz

Geneeskundige verzorging

Onze ziekteverzekering is één van de beste ter wereld

 

 

Uw Neutraal Ziekenfonds staat in voor het beheer van talrijke socialezekerheidstakken, waaronder de terugbetaling van uw kosten voor gezondheidszorg.

Behalve voor uw raadplegingen en visites, ziekenhuisopnames en in de apotheek afgeleverde geneesmiddelen komt het ziekenfonds ook tussen in de terugbetaling van te veel betaald remgeld door middel van de Maximumfactuur, de uitbetaling van zorgforfaits (bij chronische ziekten) en de betaling van zorgverstrekkingen buiten België.

Wat moet u doen ?


Als u loontrekkende of werkloze, gepensioneerde of zelfstandige bent (en in orde met de sociale wetgeving), dan draagt u automatisch bij aan het verplichte onderdeel van de sociale zekerheid. Uw Neutraal Ziekenfonds is op de hoogte van die bijdragen en dekt alle bovenvermelde onkosten.

Toch kan het gebeuren dat u vindt dat men u onvoldoende heeft terugbetaald (bijvoorbeeld wanneer u denkt recht te hebben op een verhoogde tegemoetkoming) ...

Neem dan gerust contact op met uw Neutraal Ziekenfonds, en die berekent voor u de gunstigste regeling.

Met onze handige calculator kunt u onmiddellijk het bedrag berekenen dat u zal worden teruggestort: u voert gewoon de nomenclatuurcode(s) op het getuigschrift van de arts in en klikt op “Zoeken” (maximum 12 codes per zoekopdracht).