Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Uit

De uitkeringsverzekering

 

Deze sector van de verplichte verzekering garandeert een vervangingsinkomen aan de loontrekkenden, de werklozen en de zelfstandigen die, gezien hun gezondheidstoestand (ziekte en moederschap), hun beroepsactiviteit niet langer kunnen beoefenen.

 

Deze sector, die voortdurend evolueert, is tevens belast met de vergoeding van vaderschaps- en adoptieverlof, evenals van borstvoedingspauzes.

 

Moederschap

Moederschap

Een uitkering tijdens de rustperiode
De werkneemster of werkloze die zwanger of bevallen is, heeft gedurende de hele rustperiode recht op een moederschapsuitkering.
Borstvoeding

Borstvoeding

Neem borstvoedingsverlof !
De actieve loontrekkenden kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor borstvoedingspauzes.

 

Adoptie

Adoptie

Een uitkering voor adpotieverlof
De actieve loontrekkenden en zelfstandigen – adoptievader en -moeder- genieten een uitkering voor adoptieverlof.
Vaderschap

Geboorte

Neem geboorteverlof !
Voor de actieve loontrekkenden wordt voorzien in 10 dagen verlof ter gelegenheid van de geboorte van hun kind.

 

Ongeschiktheid

Ongeschiktheid

Een vervangingsinkomen !
De werknemer of werkloze die ziek is of het slachtoffer werd van een ongeval geniet een vervangingsinkomen gedurende de hele periode van zijn arbeidsongeschiktheid.
Pleegouders

Pleegouders

Voor het verwelkomen van een kind
Voor de actieve loontrekkende en de zelfstandigen een uitkering om een kind te verwelkomen in het gezin