Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Sdb

De sociaal betalende derde


Niemand blijft gespaard van moeilijke momenten in het leven. Voor mensen die het niet breed hebben is een bezoek aan de huisarts niet altijd even evident. Toch kan een bezoek aan de huisarts volstaan om heel wat ongemak te verhelpen !
Onlangs zijn er met de huisartsen afspraken gemaakt om het systeem van derde betaler voor meer mensen systematisch toe te passen en op die manier de zogenaamde eerstelijnszorgen voor iedereen toegankelijk te maken.

Wat houdt de regeling « Sociaal Betalende Derde » in ?
dropdown

Bij een doktersbezoek aan uw huisarts moet u niet langer het volledige bedrag betalen om daarna een deel van uw ziekenfonds terug te krijgen, maar dient u enkel nog het remgeld of de opleg zelf te betalen. De rest van de betaling regelt de huisarts met het ziekenfonds.

Om de huisartsen voldoende tegemoet te komen heeft uw ziekenfonds gesleuteld aan een administratieve vereenvoudiging en een snelle betaling van de sociaal betalende derde.

Kom ik in aanmerking voor de regeling sociaal betalende derde ?
dropdown

U kunt het recht op de sociaal betalende derde opeisen als u zich in een van de onderstaande situaties bevindt :

  • U bevindt zich in een individuele financiële noodsituatie ;
  • U bent gerechtigde op de verhoogde tegemoetkoming (RVT) ;
  • U bent gerechtigde en vrijgesteld van de bijdrage omdat uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan het leefloon ; (1)
  • U bent zes maanden volledig werkloos, hetzij met gezinslast, hetzij als alleenstaande ; (1)
  • U voldoet aan de medisch-sociale voorwaarden om recht te hebben op de verhoogde kinderbijslag. (1)


(1) Eveneens van toepassing op de Personen Ten Laste.

Vanaf wanneer ?
dropdown

De uitgebreide regeling sociaal betalende derde is van toepassing vanaf 1 juli 2011.

Welke formaliteiten moet ik hiervoor afhandelen ?
dropdown

Voor de regeling sociaal betalende derde dien je onderstaande (vereenvoudigde) formaliteiten af te handelen :

  • Op uw kleefbriefjes staat een code CT1/CT2 (vaak in de vorm van 110/110, 111/111, …). Als deze code eindigt op een « 1 » hebt u recht op de regeling sociaal betalende derde. Bij elk bezoek aan uw huisarts volstaat het een dergelijk kleefbriefje te overhandigen en dan moet u alleen maar het remgeld of de persoonlijke opleg betalen.
  • U bevindt zich in tijdelijke financiële problemen ? U kunt uw huisarts vragen om de regeling sociaal betalende derde toe te passen. U zal een verklaring op erewoord moeten invullen omtrent uw slechte financiële toestand en kunt dan genieten van de regeling.


Als u voldoet aan de voorwaarden en u wilt genieten van deze regeling, moet u dit als patiënt zelf vragen aan de huisarts !

Hoeveel kosten de raadplegingen me als ik gebruik maak van de regeling sociaal betalende derde ?
dropdown

Sinds 01/12/2011 is, voor de raadplegingen met de volgnummers 101010, 101032, 101054 en 101076, het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de erelonen voor raadpleging van de huisarts en de supplementen voortaan beperkt tot :

Rechthebbende zonder voorkeurregelinglRechthebbende met voorkeurregeling
met DMG zonder DMG met DMG zonder DMG
4,00 Eur 6,00 Eur 1,00 Eur 1,50 Eur


De verzekering geneeskundige verzorging neemt 100 % van de bijkomende erelonen voor raadpleging ’s nachts, op zaterdag, zondag of feestdagen ten laste.
Voor de raadplegingen met het volgnummer 102410 102432, 102454 en 102476 betaalt de rechthebbende dus geen persoonlijk aandeel meer.

Ik heb het financieel niet breed. Kan ik beter naar de huisarts gaan dan naar de spoeddienst van het ziekenhuis ?
dropdown

Vast en zeker. Door naar uw huisarts te gaan, ontlast u de spoeddiensten die kampen met een te grote toestroom aan patiënten.
Bovendien kent uw huisarts u persoonlijk en beschikt hij vaak over alle informatie in uw persoonlijk dossier.

 

Verplichte verzekering