Een student kan de tussenkomst van Mutas genieten op verschillende voorwaarden: hij moet :

  • Kinderbijslag van de Belgische sociale zekerheid genieten en daarvan het bewijs kunnen voorleggen indien het hem wordt gevraagd ;
  • Vóór of op de datum van vertrek een getuigschrift kunnen voorleggen van een onderwijsinstelling die in het desbetreffende land erkend is ;
  • Studeren in een land van één van de volgende gebieden :
    • EER (Europese Economische Ruimte) ;
    • Verenigd Koninkrijk ;
    • Zwitserland.

De duur van de dekking voor een student spreidt zich over een heel jaar (hernieuwbaar).

Ook de stages in het kader van de studies worden gedekt onder dezelfde voorwaarden, met een dekkingslimiet die 12 maanden bedraagt (niet hernieuwbaar).