Ici vous allez trouver ...

Documents

Cookiebeleid LNZ

Brochures

De verklaring op erewoord – verhoogde verzekeringstegemoetkoming (na onderzoek van de inkomsten)

Chartes et politiques

Deontologische gedragscode

Documents

Formulier - Aanvraag om tegemoetkoming in de reiskosten (ouders van een kankerpatiënt jonger dan 18 jaar)

Documents

Formulier - Aanvraag om tegemoetkoming in de reiskosten (patiënt met ambulante behandeling)

Brochures

Formulier - Kennisgeving te richten aan de adviserend

Documents

Formulier - Kennisgeving te richten aan de adviserend geneesheer - Actieve verbandmiddelen

Documents

Formulier - Kennisgeving van de chronische pijn

Chartes et politiques

Handvest van bedrijfsgovernance van de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen

Brochures

Het leefmilieu en je gezondheid

Documents

Het statuut van persoon met een chronische ziekte

Rapports annuels

Jaarverslag 2018

Rapports annuels

Jaarverslag 2019

Rapports annuels

Jaarverslag 2020

Documents

Klachtenformulier - lid