De elektronische en beveiligde uitwisseling van uw medische gegevens tussen de verschillende zorgverleners die u raadpleegt, houdt heel wat voordelen in : de professionals kunnen uw medische voorgeschiedenis inkijken en zo dus sneller een diagnose stellen waardoor overbodige onderzoeken worden vermeden.

Met uw « geïnformeerde toestemming voor het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens gaat u ermee akkoord dat de personen die u verzorgen onderling informatie delen die uw gezondheid aanbelangt. Het delen van informatie gebeurt in het kader van de voortzetting van de verzorging ; hierbij worden de regels inzake bescherming van de privacy nageleefd.


Uw gezondheidsgegevens kunnen enkel elektronisch worden uitgewisseld indien u, als patiënt, daartoe uw akkoord geeft : dit is de geïnformeerde toestemming.


  • Wenst u uw akkoord te geven ?

Heel makkelijk, het volstaat in te loggen op de website MijnGezondheid en de instructies onder de rubriek Toegangsbeheer te volgen. Daar vindt u ook meer inlichtingen.

  • Hebt u uw akkoord al gegeven ?

U kunt ook op ieder ogenblik beslissen om uw toestemming in te trekken.