De landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen is een verzekeringsinstelling die 4 neutrale ziekenfondsen groepeert :

De landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen is een verzekeringsinstelling die 4 neutrale ziekenfondsen groepeert.
De landsbond heeft als opdracht erop toe te zien dat in het kader van de verplichte verzekering de juiste procedures en wetgevingen worden toegepast. 
Om de huidige behoeften die ontbreken in de verplichte ziekte -en invaliditeitsverzekering op te vangen, bieden de Neutrale Ziekenfondsen aanvullende verzekeringen aan.

Daarnaast vertegenwoordigt de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen de 4 ziekenfondsen in de overlegorganen van de overheid.

  • De Neutrale Ziekenfondsen moeten de beslissingen van de Landsbond naleven in hun dienstverlening.
  • Een Neutraal Ziekenfonds behoort tot geen enkele politieke zuil en respecteert de vrije keuze van de patiënt volledig. 

Onze kracht?

  1. De vrijheid en het respect voor ieders ideeën.
  2. We staan dicht bij onze leden.
  3. Alle geneeskundige verstrekkingen en uitkeringen waarin de wet voorziet, betalen we u terug.
  4. Bovendien bieden we u nog aanvullend tal van extra voordelen en tussenkomsten die niet in de verplichte verzekering voorzien zijn.

Solliciteer bij ons