Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
Mening_1

Wat verstaat men onder klacht en suggestie ?

 

Een klacht is een negatieve reactie op een service geleverd door de landsbond of een ziekenfonds. Ze dient schriftelijk te worden geformuleerd. Op elke schriftelijke klacht wordt een omstandig antwoord gegeven.

 

Een suggestie is een schriftelijk geformuleerd voorstel tot verbetering van onze service. De relevantie van elke suggestie wordt geëvalueerd door de algemene directie van de landsbond en, desgevallend, wordt de suggestie ingevoerd.