Alles wat uw verplichte verzekering betreft 

Iedereen die op het Belgisch grondgebied verblijft, dient zich in te schrijven bij een ziekenfonds, teneinde gedekt te zijn tegen de kosten van geneeskundige verzorging.

Ongeacht of dit als loontrekkende, zelfstandige, gepensioneerde of weduwe uit deze twee regelingen, als student, gehandicapte of resident is.

Om na te gaan of u verzekerd bent, gebruiken de ziekenhuizen, de apothekers en bepaalde andere zorgenverstrekkers uw elektronische identiteitskaart, of de isi+-kaart van uw kind (indien jonger dan twaalf jaar).

Om zijn taak te volbrengen, gebruikt uw ziekenfonds onder andere de persoonlijke gegevens (rijksregister) evenals de professionele gegevens (bijdragedocumenten) die hem worden meegedeeld door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (K.S.Z.).