Mutas biedt geen diensten aan in de volgende situaties :

 • Indien het niet om een recreatief verblijf gaat (bv. : reis voor het werk)
 • Indien de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies heeft gegeven.
 • Indien het reisadvies van het Instituut voor Tropische Geneeskunde niet werd nageleefd (bv. : zich laten vaccineren).

 

Bij het beoefenen van bepaalde (gevaarlijke) sporten

 • De beoefening van een sporttak of hobby die het risico verhoogt. Zo ook wordt iedere activiteit uitgesloten waarvoor de organisator de deelnemers een document tot kwijting van zijn verantwoordelijkheid laat ondertekenen.

Dit is de lijst van niet-gedekte, gevaarlijke sporten :

Acrobatisch skiënAutoraceBase-jumpBergbeklimmen
BobsleeBuiten piste skiënBungeejumpingCanyoning
Car surfingDeltavliegenDiepzeeduikenDown-hill
GevechtssportenHorseballIjsklimmenKitesurf
MotorraceParagliding (sprong van een bergtop)ParapenteParasailing (zich met een valscherm door een boot laten voorttrekken)
RaftingSleeënSkispringenSpeedbootrace
SpeleologieULMValscherm-springenZweefvliegen
 • De beoefening van een betaalde sport, de deelname aan een wedstrijd of demonstratie waarvoor inkomgeld wordt gevraagd en waarvoor de deelnemers een bezoldiging ontvangen, ongeacht de vorm ervan. De voorbereiding en training met betrekking tot deze wedstrijden of demonstraties zijn vergelijkbaar;

 

Wanneer het gaat om voorzienbare verzorging

 • Verstrekkingen ten gevolge van een reeds bestaande aandoening die in behandeling is;
 • Voorzienbare geneeskundige verzorging die te wijten is aan een fysieke of mentale aandoening die op het ogenblik van vertrek reeds bestaat;
 • Zwangerschap of bevalling vanaf de 26e zwangerschapsweek, behoudens duidelijke en voorzienbare verwikkelingen;
 • De verstrekkingen die nodig zijn om de voortzetting van de geneeskundige verzorging te garanderen;
 • Verstrekkingen in verband met een ongeval vóór vertrek.

 

Bepaalde kosten of specifieke verzorging (vaccins, hoorapparaat, …)

 • De kosten van behandeling in psychiatrische inrichtingen;
 • Vaccinatiekosten, behalve tetanus in geval van verwonding;
 • Elke levering van brilglazen, lenzen, optische prothesen, zowel de eerste levering als de vervanging of verandering en andere oogprothesen;
 • Hoorapparaten, tandprothesen;
 • Geneesmiddelen of bandagisterie indien er geen voorschrift in het buitenland is van de verstrekker die bevoegd is om het geneesmiddel of de bandagisterie voor te schrijven;
 • Indien de verplichte verzekering in België of in het buitenland geen tegemoetkoming voorziet voor de verleende verzorging, zoals bijvoorbeeld in geval van :
  • herstelkuren ;
  • bronkuren ;
  • afslankingsbehandeling ;
  • schoonheidsbehandeling (esthetisch en verjonging) ;
  • homeopathie ;
  • acupunctuur.

.

Vrijwillige verhoging van het risico (drugs, dronkenschap, …)

 • de verstrekkingen die voortkomen uit een ernstige fout van de rechthebbende;
 • de verstrekkingen die voortvloeien uit oorlogsfeiten;
 • de verstrekkingen ten gevolge van een opstand, van burgeroorlog, van alle collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale oorsprong, behalve indien de rechthebbende het bewijs kan leveren dat de verzekerde niet actief en vrijwillig heeft deelgenomen aan de gebeurtenissen;
 • de prestaties die het gevolg zijn van ongevallen of ziekten die zich voordoen op het ogenblik waarop de verzekerde zich onder invloed van verdovende middelen bevindt, zoals beoogd in het KB van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies;
 • de prestaties die het gevolg zijn van de vrijwillige deelname aan een misdrijf;
 • de prestaties die het gevolg zijn van een zelfmoordpoging of van een moedwillige daad van de betrokkene, behalve in geval van redding van personen of goederen;
 • de prestaties die het gevolg zijn van een vrijwillige vergroting van het risico door de verzekerde;
 • de prestaties die het gevolg zijn van dronkenschap of alcoholintoxicatie;