Neem geboorteverlof

De wet voorziet dat de actieve werknemers geboorteverlof kunnen genieten ter gelegenheid van de geboorte van hun kind. Sinds 2011 is het ook zo dat, indien de 2e ouder van het kind niet op de geboorteakte is vermeld, het verlof mag worden toegekend aan de partner of wettelijk samenwonende, of nog aan de feitelijk samenwonende die sinds minimum 3 jaar is ingeschreven in het gezin van de moeder.

Sinds 1 januari 2021 bedraagt dit geboorteverlof 15 dagen.

Voorwaarden

Dit omstandigheidsverlof omwille van de geboorte van een kind wordt toegekend aan de loontrekkende werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst; voor dagen die normaal gepresteerd hadden geweest zijn.

  • Het verlof moet volledig worden opgenomen binnen de 4 maanden na de geboorte
  • Er moet voldaan zijn aan de voorwaarden van de uitkeringsverzekering
    (wachttijd, referteperiode, ...)
  • Het vaderschap wordt gerechtvaardigd door de geboorteakte en eventueel door de huwelijksakte (voor de wettelijke partner), door de verklaring van wettelijk samenwonen (voor de wettelijk samenwonende persoon) of door de gezinssamenstelling die het feitelijk samenwonen sinds ten minste 3 jaar rechtvaardigt.

Vergoeding

De eerste 3 dagen van de periode worden ten laste genomen door de werkgever.

Voor de overblijvende dagen ontvangt de persoon met recht op het geboorteverlof een uitkering van 82 % van zijn brutoloon, geëvalueerd in dagen.

Dit bedrag is beperkt (voor meer informatie, raadpleeg de tabel van de bijdragen).