Naast de terugbetaling van uw geneeskundige kosten bij verzorgingverstrekkers komt het ziekenfonds ook tussen in de kosten van verzorging van bepaalde chronische ziekten.

Personen met een chronische ziekte kunnen jaarlijkse forfaitaire tegemoetkomingen genieten volgens verschillende criteria. 

Inami

Hoe geniet u forfaitaire tegemoetkomingen ?

Uw ziekenfonds beschikt over alle nodige elementen en zal u ieder jaar automatisch het bedrag uitbetalen waarop u recht hebt, op voorwaarde dat u aan de toewijzingsvoorwaarden voldoet.

 

Wil u er meer over te weten komen ?