Opdat de patiënten tariefzekerheid zouden hebben, sluiten de artsen en de ziekenfondsen overeenkomsten waarin, onder andere, de erelonen voor de geneeskundige verstrekkingen worden vastgelegd. De artsen zijn vrij om tot deze overeenkomst toe te treden.

De geconventioneerde arts, d.w.z. de arts die tot deze overeenkomst is toegetreden, verbindt zich ertoe de vastgelegde tarieven te volgen wanneer de patiënt in een tweepersoons- of een gemeenschappelijke kamer verblijft.

U kunt het statuut van uw arts op de website van het RIZIV nagaan. 

Geen enkele arts - geconventioneerd of niet - kan ereloonsupplementen vragen aan patiënten gehospitaliseerd in een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer.

Hebt u om persoonlijke redenen voor een éénpersoonskamer gekozen, dan mag de arts u supplementen aanrekenen, ongeacht of hij al dan niet geconventioneerd is.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit principe :

  • de gezondheidstoestand van de patiënt of de technische omstandigheden voor onderzoek, behandeling of toezicht vergen een verblijf in een éénpersoonskamer.
  • de behoeften van de dienst of het plaatsgebrek in een tweepersoons- of gemeenschappelijke kamer maken een verblijf in een éénpersoonskamer noodzakelijk.
  • de opname vond plaats in een eenheid van intensieve zorgen of via de spoeddienst, ongeacht de wil van de patiënt en voor de hele duur van zijn verblijf in die eenheid.
  • de opname betreft een kind dat tijdens zijn verblijf in het ziekenfonds wordt vergezeld van een ouder en waarvan de ouder geen enkel document heeft ondertekend waarin uitdrukkelijk een éénpersoonskamer wordt gevraagd.

Informeer u hierover goed op voorhand via het opnamedocument dat het ziekenhuis u moet geven.