Een betere terugbetaling !

De voorkeurregeling geeft recht op een betere terugbetaling van geneesmiddelen en geneeskundige verzorging (consultaties, bezoeken, hospitalisaties, verpleegkundige verstrekkingen,...).

De wijze waarop u ze verkrijgt, kan echter verschillen. Hierna zetten we alles op een rijtje.

Het is echter van groot belang u erop te wijzen dat de voordelen die zijn verbonden aan het genot van de voorkeurregeling absoluut niet verschillen naargelang de wijze waarop u ze verkrijgt.

Indien u de voorkeurregeling reeds geniet heeft het geen zin om ze nogmaals aan te vragen. Het veroorzaakt enkel maar verwarring en meerwerk voor uw ziekenfonds ! 

 

Om de voorkeurregeling (of het recht op de verhoogde tegemoetkoming) te genieten, moet u aan één van de volgende criteria voldoen :

 

U bent :

 • Gepensioneerd ;
 • Invalide ;
 • Weduwnaar / weduwe ;
 • Agent der Openbare Dienst in Disponibiliteit ;
 • Langdurige gecontroleerde werkloze ;
 • Militair wegens gezondheidsredenen uit het ambt ontheven voor minstens 1 jaar ;
 • Personen met een erkenning van gehandicapte door het RIZIV of door DGPH ;
 • Gerechtigde binnen een 1 ouder gezin

U hoeft niets te doen! Uw ziekenfonds zal u zelf wel contacteren om uw gezinsinkomens te kennen.

 

U geniet :

 • Een leefloon van het OCMW ;
 • Van het OCMW een financiële tegemoetkoming gelijkgesteld aan een leefloon ;
 • Een gewaarborg inkomen voor bejaarden (IGO of GIB) ;
 • Eén van de talrijke uitkeringen voor gehandicapten ;
 • Een erkenning als een kind met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 % ;
 • Een inschrijving van NBMV ;
 • Een inschrijving als wees.U hoeft niets te doen! Uw ziekenfonds weet wie aan deze voorwaarde voldoet.

 

U bent als kind gehandicapt :

Wanneer u als gehandicapt kind een fysieke of mentale ongeschiktheid van ten minste 66 % hebt, opent u automatisch, zonder enige andere voorwaarde, het recht op de voorkeurregeling.

 

Uw gezin beschikt over een laag inkomen :

Indien een of meer personen in het gezin van een lage en een stabiele inkomens genieten, van alle inkomsten gedurende een periode van een jaar een onderzoekt zal worden uitgevoerd door uw ziekenfonds.

Wenst u meer te vernemen over de exacte voorwaarden om de voorkeurregeling te genieten via deze weg, consulteer dan de rubriek FAQ.