Er kan u een voorschot worden gevraagd.  Het ziekenhuis bepaalt zelf het bedrag van dat voorschot, maar moet wel de volgende maxima respecteren:

voor een gemeenschappelijke en een tweepersoonskamer mag het voorschot niet hoger liggen dan 150 euro voor de gewone verzekerden.  Voor personen ten laste mag het voorschot niet meer bedragen dan 75 euro en voor personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming mag het de 50 euro niet overschrijden.

Aan een patiënt in een eenpersoonskamer kan een bijkomend voorschot worden aangerekend dat niet hoger mag liggen dan 7 keer het kamersupplement.

Aan het begin van elke nieuwe periode van 7 dagen kan een nieuw voorschot worden gevraagd.