De meerderheid van de arbeidsongeschikte personen kan zonder ondersteuningsprogramma’s
het werk spontaan hervatten eens ze voldoende hersteld zijn.
Soms is extra ondersteuning nodig

Professionele re-integratie

Welke mogelijkheden voor werkhervatting zijn er?

De meerderheid van de arbeidsongeschikte personen kan zonder ondersteuningsprogramma’s het werk hervatten eens ze voldoende hersteld zijn.

Soms is extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat het afgesproken werk tijdelijk of definitief niet kan uitgeoefend worden. Uw ziekenfonds kan u daarbij helpen. We zetten de mogelijkheden op een rijtje. Bij de afweging van de mogelijkheden is het volgende belangrijk: Hebt u momenteel wel of geen werkgever?

U kunt niet alle overeengekomen uren werken?

Misschien is een deeltijds uurrooster een oplossing. Dat kan als werknemer of als zelfstandige. Hiervoor moet u een toestemming verkrijgen van de adviserend geneesheer. In dat geval maakt u een afspraak bij uw ziekenfonds.

Wanneer denkt u aan werkhervatting?

Hoe langer u arbeidsongeschikt bent, des te moeilijker het wordt om opnieuw te gaan werken. Denk dus snel na over uw mogelijkheden. Uw ziekenfonds kan u bijstaan.

Hebt u momenteel wel een werkgever?

Kies dan best voor de ondersteuningsmogelijkheden waarmee u bij uw eigen werkgever terug aan de slag gaat. Het bedrijf en de collega’s kent u al, wat de kansen op een geslaagde werkhervatting verhogen. 

U kunt niet alle overeengekomen taken uitvoeren?

Misschien is hervatten in een aangepast takenpakket voor u een oplossing. Hiervoor is het advies van de arbeidsgeneesheer van uw werk belangrijk. In dat geval vraagt u een afspraak bij de arbeidsgeneesheer via de personeelsdienst van uw bedrijf.

U ziet niet onmiddellijk een oplossing, en wil de mogelijkheden stapsgewijs laten onderzoeken?

Misschien is een re-integratietraject zinvol. In een re-integratietraject onderzoekt de arbeidsgeneesheer, samen met alle betrokkenen, de mogelijkheden tot een geleidelijke terugkeer naar de vroegere functie, of (tijdelijk of definitief) aangepast of ander werk. Zo’n re-integratieplan omvat heel concrete voorstellen en zowel uw werkgever als uzelf moet het goedkeuren alvorens het in voege kan gaan. Hiervoor dient in eerste instantie een aanvraag voor re-integratietraject gedaan te worden. In dat geval vraagt u zelf een afspraak bij de arbeidsgeneesheer. Of u vraagt aan iemand anders om het re-integratietraject te laten opstarten: uw werkgever, uw behandelende arts, uw adviserend geneesheer van het ziekenfonds. 

Stel dat deeltijds werk, aangepast werk of terugkeer naar het werk via het re-integratietraject geen optie blijkt?

Ook dan helpt het ziekenfonds u verder. Dan kan de adviserend arts van het ziekenfonds samen met u en uw behandelende geneesheer alternatieve mogelijkheden bekijken. Dat zijn de mogelijkheden om terug te keren naar de arbeidsmarkt, eventueel via een herscholing of een beroepsopleiding. U leest er meer over hieronder.

Hebt u momenteel geen werkgever? Of is terugkeer naar vroegere werkplek geen optie?

Kies dan best voor de ondersteuningsmogelijkheden die resulteren in een opleiding of stage. Hiervoor neemt de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de leiding. Hij of zij werkt samen met regionale tewerkstellingsdiensten (VDAB, Forem, Actiris). Tijdens de opleiding of de stage is de erkenning van uw arbeidsongeschiktheid gewaarborgd. In dat geval maakt u een afspraak bij uw ziekenfonds.

Een vraag ?

Contacteer de medische dienst van uw ziekenfonds.