Iedereen komt vroeg of laat wel eens voor een ziekenhuisopname te staan, maar is zich niet altijd bewust van de financiële weerslag van de gemaakte keuzes. Hieronder vindt u enige informatie omtrent uw rechten in geval van een eventueel verblijf in het ziekenhuis.

Wist u dat het kamertype dat u kiest en het statuut van de arts van uw keuze invloed hebben op de kostprijs van uw ziekenhuisopname?

Wanneer u uw factuur ontvangt, neem dan de tijd om ze te controleren : stemt het aangerekende kamertype overeen met de keuze die u hebt gemaakt? Werd het voorschot afgetrokken van het bedrag van de factuur?

Indien u vaststelt dat de factuur niet overeenstemt met de verleende verstrekkingen, reageer dan onmiddellijk en altijd schriftelijk. Verwittig het ziekenhuis van het feit dat u de betaling uitstelt tot het moment waarop u uitleg werd gegeven of uw factuur werd herzien.

Bij twijfel, aarzel  niet uw ziekenfonds te contacteren: wij nemen uw problemen ernstig!