Remgelden

Arts, ziekenhuis, verpleegkundige, … welke zorgverstrekker u ook raadpleegt, u dient altijd een persoonlijk aandeel voor uw verzorging te betalen: het remgeld.

U ontvangt een getuigschrift dat u in uw ziekenfonds moet afgeven om terugbetaald te worden (of het ziekenhuis, de arts of de verpleegkundige doet dat voor u). Het remgeld is het verschil tussen het wettelijk ereloon van de verzorgingsverstrekker en de officiële terugbetaling door het ziekenfonds.

Na verloop van tijd kan de opeenstapeling van al dat remgeld een grote financiële last worden voor uw gezin.

Gelukkig kunt u rekenen op de steun van uw Neutraal Ziekenfonds, dat in dit geval de maximumfactuur toepast.

Wat is de Maximumfactuur ?

De maximumfactuur (of MAF) is een beschermingsmaatregel die het bedrag van de medische kosten die in de loop van een jaar voor uw rekening vallen, beperkt.

Wanneer dit bedrag een bepaalde grens bereikt (die wordt bepaald door uw inkomsten of uw sociale categorie), betaalt uw ziekenfonds u de verzorging die u nadien nog wordt verleend en die wordt gepresteerd tot 31 december van datzelfde jaar (begrensd tot het bedrag van het wettelijk ereloon) integraal terug.

Hoe past uw neutraal ziekenfonds de Maximumfactuur toe?

Om een terugbetaling van een gedeelte van uw remgeld te genieten, bekijkt uw ziekenfonds de volgende elementen :

  • De samenstelling van uw gezin op 1 januari van het betrokken jaar. Alle personen die onder eenzelfde dak wonen, vormen een gezin voor de MAF ;
  • Het netto belastbaar inkomen van uw gezin van 2 jaar geleden ;
  • Het bestaan van een sociale categorie binnen uw gezin ;
  • Indien uw opgestapeld remgeld een bepaald grensbedrag overschrijdt, wordt dit verminderd met een bepaald bedrag voor het jaar MAF X, zie volledige tabel van de grensbedragen MAF.

Voorbeeld :

In 2021 bedraagt het totaal van het remgeld van uw gezin 2 500 € en het totaal van het netto belastbaar inkomen van uw gezin 25 000 € .
Op uw gezin is een grensbedrag van 703,56 € van toepassing en uw ziekenfonds betaalt u 1.796,44 € terug.
Indien het remgeld van één van uw gezinsleden hoger ligt dan 477,54 € in 2019 en 2020 wordt een grensbedrag “chronische MAF” van 595,32 € op uw gezin toegepast en betaalt uw ziekenfonds u 1.904,68 € terug.

Welke remgelden komen in aanmerking in de Maximumfactuur ?

De verstrekkingen die worden beschouwd voor de MAF zijn, meer bepaald :

  • Het remgeld van de raadpleging van uw arts, kinesitherapeut, tandarts, verpleegkundige, logopedist, enz.
  • De hospitalisatiekosten: remgeld in de prijs van de hospitalisatiedag (max. 12 maanden in een psychiatrisch ziekenhuis).
  • De geneesmiddelen A, B, C en de magistrale bereidingen ;
  • De afleveringsmarge voor implantaten ;
  • De enterale voeding voor kinderen jonger dan 19 ;
  • Enz.

Contacteer uw ziekenfonds voor meer informatie.

Opgelet ! Supplementen in geval van ziekenhuisopname (bv. voor een eenpersoonskamer of voor de erelonen) komen niet in aanmerking !

Wat moet u doen ?

U hoeft zelf niets te doen. Indien uw gezin of een gedeelte ervan recht heeft op terugbetaling van het remgeld krijgt u automatisch een storting van uw ziekenfonds. 

Mochten we niet over alle informatie beschikken die nodig is om uw recht te bepalen, dan zullen onze diensten u contacteren om u de ontbrekende informatie te vragen.

Indien uw inkomen in de loop van een jaar aanzienlijk daalt (bv. door verlies van job), dan dient u uw Neutraal Ziekenfonds zo spoedig mogelijk te verwittigen.

Misschien geniet u wel een voordeliger recht !