Wat is de maximumfactuur ?

De maximumfactuur (of MAF) is een beschermingsmaatregel die het bedrag van de medische kosten die in de loop van een kalenderjaar voor uw rekening vallen, beperkt.
Ieder jaar stapelt u remgeld op (het verschil tussen het wettelijk ereloon en de terugbetaling door het ziekenfonds).
Wanneer de som van het remgeld een bepaald grensbedrag bereikt (dat wordt bepaald door uw inkomen of uw sociale categorie), betaalt uw ziekenfonds u het merendeel terug van de verzorging die u nadien geniet (begrensd op het bedrag van het wettelijk ereloon) en die wordt verleend tot 31 december van datzelfde jaar.

Aan het begin van ieder kalenderjaar wordt de teller van uw remgeld opnieuw op nul geplaatst.

Wat is remgeld ?

Arts, ziekenhuis, verpleegkundige, … ongeacht de verstrekker die u raadpleegt, u betaalt altijd een deel van uw verzorging : het remgeld.
Het remgeld is het verschil tussen het officieel tarief van het ereloon, betaald aan de zorgverstrekker, en het bedrag dat wordt terugbetaald door uw ziekenfonds.

Na verloop van tijd kan de opeenhoping van remgeld een aanzienlijke kost vormen voor uw gezin, maar u kunt op uw Neutraal Ziekenfonds rekenen, dat de maximumfactuur toepast.

Meer informatie nodig over het wettelijk ereloon of het remgeld ? Raadpleeg de officiële site van het Riziv of contacteer uw ziekenfonds.

Welke verstrekkingen worden in de maximumfactuur in acht genomen ?

De verstrekkingen waarmee in de MAF rekening wordt gehouden, zijn meer bepaald :

 • de raadplegingen, bezoeken en technische handelingen bij uw arts, verstrekkingen verleend door kinesitherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen, logopedisten, enz. ;
 • sommige hospitalisatiekosten ;
 • de geneesmiddelen A, B, C (remgeld van maximum € 13,50) ;
 • magistrale bereidingen (klaargemaakt in een apotheek) ;
 • de afleveringsmarge voor implantaten ;
 • enterale voeding voor kinderen van minder dan 19 jaar oud ;

Voor meer informatie, contacteer uw ziekenfonds.

Opgelet ! Supplementen (bv. voor een eenpersoonskamer of voor erelonen) worden niet in beschouwing genomen in de MAF.

Hoe past uw ziekenfonds de maximumfactuur toe ?

Om u de terugbetaling van het remgeld te laten genieten, neemt uw ziekenfonds de volgende elementen in acht :

 • de samenstelling van uw gezin op 1 januari van het desbetreffende jaar : alle personen die onder eenzelfde dak wonen, vormen een gezin voor de MAF ;
 • uw belastbaar netto-gezinsinkomsten van 2 jaar geleden ;
 • het bestaan van een sociale categorie in uw gezin (RVV-statuut) ;
 • de eventuele chronische uitgaven voor geneeskundige verzorging indien één van uw gezinsleden :
  • in de loop van de vorige 2 kalenderjaren minstens een bepaald bedrag aan remgeld heeft gecumuleerd ;
  • het statuut  « chronische aandoening » geniet (zie "Chronische ziekten") ;
   • Eén van deze twee voorwaarden geeft recht op een verlaging van het grensbedrag van € 112,62  (zie "Welke zijn de grensbedragen die van toepassing zijn ?").

Voorbeeld :

 • In 2022 bereikt het totale remgeld van uw gezin het bedrag van € 2.500 € en in 2020 bedroeg uw belastbaar netto-gezinsinkomen € 25.000.
 • Er wordt een plafond van € 732,03 op uw gezin toegepast en uw ziekenfonds betaalt u € 1.767,97 terug (zie "Welke grensbedragen zijn van toepassing ?").
 • Indien het remgeld van één van uw gezinsleden in 2020 de € 477,54 en in 2021 de € 487,08 heeft overschreden, dan wordt voor uw gezin een grensbedrag van € 619,41 toegepast voor het MAF-jaar 2022 en betaalt uw ziekenfonds u € 1.880,59 terug.
Welke remgelden komen in aanmerking in de Maximumfactuur ?

De verstrekkingen die worden beschouwd voor de MAF zijn, meer bepaald :

 • Het remgeld van de raadpleging van uw arts, kinesitherapeut, tandarts, verpleegkundige, logopedist, enz.
 • De hospitalisatiekosten: remgeld in de prijs van de hospitalisatiedag (max. 12 maanden in een psychiatrisch ziekenhuis).
 • De geneesmiddelen A, B, C en de magistrale bereidingen ;
 • De afleveringsmarge voor implantaten ;
 • De enterale voeding voor kinderen jonger dan 19 ;
 • Enz.

Contacteer uw ziekenfonds voor meer informatie.

Opgelet ! Supplementen in geval van ziekenhuisopname (bv. voor een eenpersoonskamer of voor de erelonen) komen niet in aanmerking !

Welke grensbedragen zijn van toepassing ?

Sinds 2017 worden de grensbedragen van de MAF ieder kalenderjaar geïndexeerd.

De lijst met inkomensschijven en bijbehorende grensbedragen vindt u op de site van het Riziv.

Wat moet u doen ?

U hoeft helemaal niets te doen.
Zodra uw gezin recht heeft op de terugbetaling van het remgeld ontvangt u automatisch een storting van uw ziekenfonds.

Mochten we toch niet over alle informatie beschikken om uw recht te bepalen, dan zullen onze diensten u contacteren om de ontbrekende informatie op te vragen.

Indien, van uw kant, uw inkomen in de loop van een jaar aanzienlijk vermindert (bv. indien u uw job zou kwijtraken), contacteer dan zo snel mogelijk uw Neutraal Ziekenfonds.

Misschien hebt u wel recht op een regeling die nog voordeliger is !