Het “Handvest van de Sociaal Verzekerde” heeft als doel de burger een betere bescherming te bieden met de verschillende sociale zekerheidsinstellingen.

Net als de verschillende sociale zekerheidsinstellingen zijn de ziekenfondsen, in hun relatie met de leden, onderworpen aan bepaalde rechten en plichten, vastgelegd door dit handvest.

  • De sociale zekerheidsinstelling dient de sociaal verzekerde zo helder mogelijk in te lichten over zijn rechten. Een sociaal verzekerde kan zelf natuurlijk ook specifieke vragen stellen aan een instelling, maar deze laatste is tevens verplicht zelf initiatieven te nemen om de bevolking voor te lichten.
  • Daarnaast dient de sociale zekerheidsinstelling zo snel mogelijk te antwoorden op elke aanvraag van de sociaal verzekerde.
  • Bovendien dient zij in al haar contacten, van welke aard ook, met de sociaal verzekerde een heldere en begrijpelijke taal te gebruiken.
  • Bij elke beslissing die aan de sociaal verzekerde wordt toegezonden, dient de instelling de mogelijkheden tot beroep, de motieven voor de beslissing en de referenties van het dossier bij te sluiten.

Wenst u meer informatie ?