In het kader van de betalende derde betaalt u enkel het deel van de erelonen voor geneeskundige verstrekkingen dat voor uw rekening valt (remgeld en eventuele supplementen).

De rest wordt nadien rechtstreeks door uw ziekenfonds aan de verzorgingverstrekker betaald.

De betalende derde is ofwel facultatief (bij de arts, de tandarts, de logopedist, …) ofwel verplicht (bv. in het ziekenhuis voor een hospitalisatie, in de apotheek, bij de arts indien u de verhoogde tegemoetkoming geniet).

Tiers payant

Wat moet u doen ?

Laat de verzorgingverstrekker (bij wie de toepassing van de betalende derde facultatief is) weten dat u deze regeling wil genieten. 

Indien u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming (RVV) en in geval van raadpleging in zijn spreekkamer mag uw arts de toepassing van de betalende derde niet weigeren.

Zorg ervoor, met het oog op een correcte identificatie en toepassing van de betalende derde door de verzorgingverstrekker, dat u steeds uw identiteitskaart op zak hebt !

Wenst u meer informatie ?

Contacteer uw ziekenfonds