De uitkeringsverzekering

Deze sector van de verplichte verzekering garandeert een vervangingsinkomen aan de loontrekkenden, de werklozen en de zelfstandigen die, gezien hun gezondheidstoestand (ziekte en moederschap), hun beroepsactiviteit niet langer kunnen beoefenen.

Deze sector, die voortdurend evolueert, is tevens belast met de vergoeding van vaderschaps- en adoptieverlof, evenals van borstvoedingspauzes.

Uitkeringen

De verschillende domeinen waarvoor deze verzekering tussenkomt