Uw neutraal ziekenfonds beheert tal van domeinen van de sociale zekerheid, waaronder ook dat van de terugbetaling van uw uitgaven voor geneeskundige verzorging

Naast de raadplegingen en bezoeken, hospitalisaties, geneesmiddelen die in een apotheek worden afgeleverd, komt het ook tussen in de terugbetaling van het bedrag boven het remgeld door middel van de maximumfactuur, de betaling van forfaits voor verzorging (chronische ziekten), de betaling van verstrekkingen verleend in het buitenland, enz.

Wat moet u doen ?

Indien u loontrekkende of werkloos bent, gepensioneerde of zelfstandige, dan draagt u bij tot de verplichte sector van de Belgische sociale zekerheid. Uw neutraal ziekenfonds weet dat en dekt al uw bovenvermelde uitgaven.

Misschien denkt u dat uw terugbetaling ontoereikend is. Aarzel niet om uw neutraal ziekenfonds te contacteren, zodat u samen uw situatie kunt analyseren.

De betrokken sectoren 

Aarzel niet !

Contacteer uw neutraal ziekenfonds.