Een uitkering voor adoptieverlof

De ouders die één of meer kinderen adopteren, hebben recht op een adoptieverlof dat wordt vergoed door het ziekenfonds.

De adoptie van een minderjarig kind geeft nu recht op adoptieverlof van maximum 6 weken, ongeacht de leeftijd van het kind. Het verlof wordt verdubbeld wanneer het kind een fysieke of mentale handicap heeft.

De duur van het adoptieverlof wordt geleidelijk verlengd als volgt :

 • één week vanaf 1 januari 2019
 • twee weken vanaf uiterlijk 1 januari 2021
 • drie weken vanaf uiterlijk 1 januari 2023
 • vier weken vanaf uiterlijk 1 januari 2025
 • vijf weken vanaf uiterlijk 1 januari 2027

Als er twee adoptieouders zijn, verdelen ze deze week of weken onder elkaar. Slechts één van de twee adoptieouders zal de extra week kunnen krijgen.

Voorwaarden

 • Het verlof moet binnen de 2 maanden na de inschrijving van het geadopteerde kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister aanvangen.
 • Er moet voldaan zijn aan de voorwaarden van de uitkeringsverzekering (wachttijd, referteperiode, ...)
 • Adoptieverlof mag aan beide ouders worden toegekend.
 • in het kader van een internationale adoptie, kan het adoptieverlof reeds plaatsvinden tijdens een periode voorafgaand aan de feitelijke ontvangst van het geadopteerde kind in België. Met andere woorden, vanaf de dag na de goedkeuring door de bevoegde centrale autoriteit van de beslissing om het kind aan de adoptant toe te vertrouwen. Officiële attesten zullen gevraagd worden.

Vergoeding

 • Voor de loontrekkende : de eerste 3 dagen van de periode vallen ten laste van de werkgever. Voor de rest van de periode ontvangt de adoptieouder een uitkering van 82 % van zijn brutoloon dat wordt geëvalueerd in dagen. Dit bedrag is begrensd (voor meer informatie, raadpleeg de tabel met de bedragen.

 • Voor de zelfstandige: het is een forfaitaire uitkering voor elke week van het verlof (voor meer informatie, raadpleeg de tabel met de bedragen).

.