Medische kosten

Soort verstrekkingFinanciële tussenkomst

In geval van ziekenhuisopname  :

 • Dringend ;
 • In een land gedekt door Mutas 
 • Na afhouding van de tegemoetkoming in het kader van de Belgische ZIV of van de internationale reglementering met betrekking tot de ziekteverzekering of iedere openbare verzekering ;
Onbeperkt

Ambulante verzorging :

 • Bezoek aan een arts / behandeling in een polikliniek ;
 • Fysiotherapie / kinesitherapie ;

Opgelet ! Mutas kan enkel een waarborg geven indien :

 • de kosten meer dan € 250 bedragen ;
 • het gaat om een nieuw medisch probleem dat in het buitenland is opgedoken (onvoorziene dringende behandeling)
Vanaf € 250

Kosten van dringende vervanging of herstelling van prothesen :

 • Franchise van € 25 ;
 • Geen tegemoetkoming voor de aankoop van een nieuwe tandprothese of stifttand.
Beperkt tot € 250

 

Dialyse

Soort verstrekkingFinanciële tussenkomst

Kosten van dialyse :

 • De franchise van € 25 is niet van toepassing
 • Aantal zittingen niet begrensd

Opgelet !!! Met het oog op een betere organisatie door Mutas moet de centrale één week voor vertrek worden gecontacteerd (indien reis werd geregeld door het ziekenhuis in België).

Onbeperkte tegemoetkoming

Reiskosten dialyse :

 • Vervoer tussen de verblijfplaats en het ziekenhuis :

De reiskosten voor dialyse per taxi en met het openbaar vervoer moeten eerst door de patiënt worden vereffend voor ze ter (gedeeltelijke) terugbetaling op basis van de VP worden ingediend (€0.25/km voor maximum 30km heen en max 30km terug)

Beperkt tot € 500

 

Zuurstoftherapie

Soort verstrekkingFinanciële tussenkomst

Kosten van zuurstoftherapie :

 • De franchise van € 25 is niet van toepassing
 • Voorafgaand akkoord van het ziekenfonds noodzakelijk
 • Enkel voor chronische pathologieën

De zuurstofbevoorrading tijdens de heen- en terugreis per wagen, bus, trein, … moet door de patiënt zelf worden georganiseerd en betaald.

Opgelet !!! Met het oog op een betere organisatie door Mutas, 1 maand op voorhand verwittigen (Mutas gaat na of het lid in staat is om te reizen/Fit for Fly, of hij wel degelijk het akkoord van zijn ziekenfonds heeft).

Onbeperkt

Uitsluiting :

 • Er wordt geen tegemoetkoming voorzien in landen of gebieden waarvan voor het vertrek bekend is dat de medisch noodzakelijke infrastructuur ontbreekt of slechts op ver verwijderde afstand beschikbaar is.

 

Vervoer

Soort verstrekkingFinanciële tussenkomst

Kosten in verband met de medische repatriëring :

 • Iedere vorm van vervoer van de patiënt ;
 • Enkel naar België ;
 • Georganiseerd door Mutas ;
Onbeperkt

Kosten van primair vervoer van de zieke of gewonde :

 • Vervoer per helikopter, ziekenwagen, taxi met het oog op een eerste behandeling bij een arts of in een ziekenhuis.
Onbeperkt

Kosten van secundair vervoer van de zieke of gewonde :

 • Ieder opvolgingsvervoer per helikopter, ziekenwagen of taxi met het oog op de voortzetting van de behandeling door een arts.
Beperkt tot € 500

Uitsluitingen :

 • Bij een ongeval op de skipiste, de kosten van vervoer per slee, met uitzondering van de kosten voor speurwerk.
 • Repatriëring die vanuit medisch oogpunt niet dringend is.
 • Repatriëring die door het lid zelf is georganiseerd.
 • De reiskosten voor bezoeken aan de gehospitaliseerde rechthebbende worden niet terugbetaald.

 

In geval van overlijden in het buitenland

Soort verstrekkingFinanciële tussenkomst

Verplaatsing van een gezinslid naar de plaats van overlijden van de verzekerde :

 • Deze persoon (ongeacht of hij bij de Neutrale Ziekenfondsen is aangesloten) moet een verwantschapsband tot de 2e graad of minder hebben.
Eenmalige tussenkomst tot € 250
Kosten van repatriëring van het stoffelijk overschotOnbeperkt (enkel met het akkoord van Mutas)
Kosten van het gebruik van het mortuarium van de begrafenisondernemer waarop Mutas een beroep heeft gedaanTussenkomst tot € 300 (enkel in geval van verzoek van de familie)

Uitsluitingen :

 • De kosten van teraardebestelling en crematie in het buitenland worden niet gedekt.
 • Geen tussenkomst voor het vervoer van de urne.

 

Varia

Soort verstrekkingFinanciële tussenkomst
Kosten van telefoongesprekken met de alarmcentrale MutasTussenkomst tot € 10 per dossier, enkel indien is voldaan aan de voorwaarden onder punt C van art. 34 van de statuten van de LNZ.

Verblijfkosten van de reisgenoot

 • Prijs van kamer en ontbijt
 • Ticket voor terugreis (indien is voldaan aan de voorwaarden van art. 34 van de statuten van de LNZ onder punt D.2.)
Beperkt tot € 1.200

Uitsluiting :

 • Opgelet ! Maaltijden en persoonlijke uitgaven worden niet terugbetaald.