Voorwaarden om de bijstand van Mutas te genieten :

  • Het moet gaan om dringende medische verzorging verleend door een verzorgingverstrekker die door het land van verblijf wordt erkend, of door een erkende dienst of instelling ter plaatse en volgens de reglementering die in het land van verblijf van kracht is ;
  • Uw bijdragen voor de verplichte en de aanvullende verzekering moeten betaald zijn ;
  • Het tijdelijk verblijf in het buitenland moet van recreatieve aard zijn en mag niet langer dan drie maanden duren (vakantie) ;

Deze lijst is niet-exhaustief ; meer informatie vindt u in art. 34 van de statuten van de LNZ.