Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

1ste inschrijving ?
FR  NL 
C_ziek

Belangrijk duwtje !

 

Als chronisch zieke bent u soms afhankelijk van anderen.
Daardoor krijgt u vaak te maken met hooglopende kosten voor geneeskundige verzorging.

Daarom kent uw ziekenfonds u een jaarlijks forfait toe dat varieert naargelang van uw graad van zelfredzaamheid:

 • 312,14 euro (01/01/2019)
 • 468,24 euro (01/01/2019)
 • 624,30 euro (01/01/2019)


Om aanspraak te kunnen maken op dit forfait, dient u te voldoen aan twee voorwaarden :

Eerste voorwaarde
dropdown

Uw 'remgeld' (het verschil tussen het officiële tarief en het hetgeen u van het ziekenfonds terugbetaald krijgt) dient tijdens het lopende jaar en tijdens het verstreken jaar een bepaald grensbedrag te hebben bereikt :

 • 365 euro als persoon met recht op de verhoogde tegemoetkoming;
 • 450 euro als persoon die geen recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.
Tweede voorwaarde
dropdown

U dient zich in één van de onderstaande afhankelijkheidssituaties te bevinden :

Om het forfait van 312,14 euro te genieten (bedrag sinds 01/01/2019) :

 • Ofwel sinds ten minste zes maanden erkend zijn door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds als patiÎnt met een ernstige ziekte die een kinesitherapeutische (E-pathologie) of fysiotherapeutische behandeling noodzaakt ;
 • Ofwel tijdens het lopende jaar en het verstreken jaar ten minste zes keer of ten minste 120 dagen in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis opgenomen zijn geweest (daghospitalisaties en maxiforfaits tellen mee als opname) ;
 • Voldoen aan de medische voorwaarden om verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen of kinderen met een ernstige ziekte te genieten.

Om het forfait van 468,24 euro te genieten (bedrag sinds 01/01/2019) :

 • 12 punten scoren op de afhankelijkheidsschaal van de Federale Openbare Dienst Sociale Zekerheid voor de toewijzing van de integratietegemoetkoming voor gehandicapten ;
 • 12 punten scoren op de afhankelijkheidsschaal van de Federale Openbare Dienst Sociale Zekerheid voor de toewijzing van hulp aan gehandicapte bejaarden ;
 • Een forfaitaire vergoeding genieten voor de hulp van een derde ;
 • Een vergoeding genieten voor de hulp van een derde aan invaliden met gezinslast ;
 • Verhoogde ziekte-uitkeringen genieten voor de hulp van een derde die het tarief van de uitkeringen voor alleenstaanden of samenwonenden gelijkstelt met het tarief van de uitkeringen voor personen met gezinslast.

Om het forfait van 624,30 euro te genieten (bedrag sinds 01/01/2019):

 • Recht hebben op het verzorgingsforfait in functie van fysieke afhankelijkheid (forfait B of C op schaal van Katz) in het kader van verpleegkundige verzorging thuis, gedurende ten minste drie maanden.
 

Wat moet u doen ?

 

U hoeft zelf niets te ondernemen !

Uw ziekenfonds beschikt over alle nodige gegevens. Voldoet aan de criteria ?
Dan betaalt uw ziekenfonds u automatisch het bedrag waar u recht op hebt.
Heeft u recht op een verhoging van uw forfait ? Dan zal u dat worden toegewezen in de loop van het jaar.

Gebeurt de automatische betaling (van het forfait of van het supplement) niet voor het einde van dit jaar of denkt u te voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op het forfait "chronische ziekten" ? Contacteer dan uw ziekenfonds.