Wat betekent een land zonder verdrag ?

  • Verdrag tussen België en een ander land werd niet getekend voor het luik gezondheidszorgen (voorbeeld: USA, Thailand…) EN/OF
  • Verdrag is niet van toepassing omdat u niet de nationaliteit of niet het beoogde statuut heeft (voorbeeld: Franse nationaliteit in Marokko) EN/OF
  • Verdrag is niet van toepassing indien u zonder voorafgaand akkoord van de adviserende arts vertrekt en u in arbeidsongeschiktheid of invaliditeit bent

 

Dekkingsdocumenten

In deze situaties kan er geen dekkingsdocument afgeleverd worden.

Wat indien u in een land verblijft dat niet op de lijst van MUTAS voorkomt ?

 

Toegang tot verzorgingIndien er geen verdrag werd getekend of het verdrag is niet van toepassing omwille van bovenstaande redenen, dan kan er geen enkel dekkingsdocument afgeleverd worden dat uw zorgen kan dekken.

Wat indien u in een land verblijft dat niet op de lijst van MUTAS voorkomt ?

 Bent u in arbeidsongeschiktheid/invaliditeit op het moment van het vertrek ?Consulteer het luik uitkeringen of contacteer uw mutualiteit.

 Terugbetalingsmogelijkheden

  • Indien u ambulante kosten heeft gemaakt in het buitenland, bv. consultatie bij een arts, is er geen enkele tussenkomst voorzien volgens de Belgische tarieven en voorwaarden.
  • Bent u dringend gehospitaliseerd geweest in het buitenland (d.w.z. minimum 1 overnachting) dan kan u uw originele betaalde facturen indienen samen met een verklaring op erewoord bij de mutualiteit en kan u eventueel een terugbetaling genieten op basis van de Belgische voorwaarden en tarieven.