Gepubliceerd op 02/03/2021

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis wegens de Coronavirus, kunnen sommige mensen die ten vroegst op 1 maart 2020 als arbeidsongeschikt worden erkend genieten, een aanvullende premie op hun arbeidsongeschiktheid genieten.Deze tijdelijke aanvullende maatregel is in lijn met die genomen in de werkloosheidssector na de COVID-19-crisis om de tijdelijke werkloosheidsuitkering voor een beperkte periode te verhogen.

Hij geldt voor perioden van arbeidsongeschiktheid van 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2021.

Voorwaarde om van deze aanvullende vergoeding te genieten ?

Deze aanvullende vergoeding ontvang u als u aan al deze voorwaarden voldoet :

  • u wordt ten vroegste vanaf 1 maart 2020 als arbeidsongeschikt erkend (niet eerder);
  • u hebt een arbeidsovereenkomst of gelijkgesteld;
  • uw bruto dagloon  is lager dan 132.9990 euro (als u bijvoorbeeld een vast loon per maand ontvangt, wordt uw bruto maandloon gedeeld door 26)

Hoeveel bedraagt uw aanvullende primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering ?

Het dagbedrag van uw aanvullende toelage wordt vastgesteld op 10% van uw bruto dagloon en het resultaat wordt dan verhoogd met 5,63 euro.

Merk ook op dat er een inhouding voor bedrijfsverheffing is van 11,11%.

Let op: er is een maximaal totaal bedrag, dat wil zeggen dat de som van uw primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en uw aanvullende uitkering niet hoger mag zijn dan € 79,80 per dag

(mocht dit het geval zijn, dan zal uw aanvullende uitkering beperkt worden).

Omgekeerd wordt u een minimumbedrag van € 61,22 gegarandeerd (tenzij uitzonderingen bv. loopbaanonderbreking, toegelaten activiteit…).

Heeft u nog vragen ?

Contacteer uw ziekenfonds