Gepubliceerd op 16/02/2022

De vaccinatiecampagne loopt volop. Iedereen die in België gedomicilieerd is, krijgt de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen COVID-19.

Zit je met vragen over de vaccinatie? Surf dan naar www.laatjevaccineren.be. Dat is de

officiële website van de Vlaamse overheid over de vaccinatiecampagne.

Veelgestelde vragen over de rol van de mutualiteiten in de vaccinatiecampagne:

-         Hoe word je uitgenodigd?

Vanaf de tweede fase van de vaccinatie (dat is na de vaccinatie van de personen in de woonzorgcentra, de gesloten entiteiten, het ziekenhuispersoneel, de eerstelijnszorgers en de vrijwilligers van de vaccinatiecentra) ontvangt iedereen per post een uitnodigingsbrief. Als je e-mail en/of gsm-nummer bekend is bij je mutualiteit dan ontvang je ook een e-mail en/of sms met de uitnodiging.

Vaccinatie is altijd gratis. Let op, er circuleren e-mails en sms’en die je aanzetten tot betaling. Dergelijke mails en sms’en zijn vals.

We raden je aan om je contactgegevens bij je mutualiteit te vervolledigen. Zo ontvang je de uitnodiging via verschillende manieren en ben je zeker tijdig op de hoogte.

-         Ik heb me niet laten vaccineren en raakte besmet met COVID-19. Komt de

ziekteverzekering nog tussen in de gemaakte kosten?

Ja.

Ook als je beslist om je niet te laten vaccineren, worden de kosten van een besmetting met

COVID-19 terugbetaald door de sociale ziekteverzekering ongeacht je vaccinatiestatus.

-         Kunnen de mutualiteiten iemand toevoegen aan de lijst van risicopatiënten? Nee.

De selectie via de mutualiteiten is automatisch gebeurd op basis van de facturatiegegevens. Mutualiteiten kunnen niemand manueel toevoegen, ook niet als je aan de criteria beantwoordt. Neem in dat geval contact op met je huisarts.

-         Hoe weet ik of ik op de lijst van de mutualiteiten staat?

Aangezien het over 1,5 miljoen personen gaat, is het onmogelijk om iedereen persoonlijk op de hoogte te brengen. Maar uiteraard heb je het recht om te weten of je op de lijst staat of niet.

De concrete vraag of je wel of niet op de lijst staat kan pas vanaf begin april beantwoord worden. De concrete lijst van risicopatiënten zal vanaf 8 april beschikbaar zijn. Vanaf dan kun je nagaan of je al dan niet de lijst voorkomt. Dat kan via https://www.myhealthviewer.be/.

Ook de apotheker kan eventueel extra algemene informatie geven.

 

Uit volgende tips kun je zelf al veel afleiden:

-   Als je na 30 juni 2020 ziek bent geworden door een van de aandoeningen, dan sta je niet op de selectie van de mutualiteiten.

-   Staat je aandoening hieronder vermeld, dan ben je zeker dat je op de lijst staat: Voor personen vanaf 45 tot en met 64 jaar:

 • Kanker: In de laatste vijf jaar heb je een kankerbehandeling gehad voor een tumor. Indien je al vijf jaar hersteld bent van je kanker dan sta je niet op de lijst omdat je geen extra risico meer hebt ten opzichte van je leeftijdsgenoten. In dat geval kan niemand je op de lijst zetten.
 • Diabetes: Je hebt diabetes en neemt medicatie om je suikerspiegel te laten dalen. Zowel de pillen als de spuiten komen in aanmerking. Heb je diabetes maar volg je geen enkele behandeling of volg je een alternatieve behandeling, dan sta je niet op de selectie van de mutualiteiten. Heb je een GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, dan heeft hij ervoor gezorgd dat je op zijn lijst staat.

Heb je helemaal geen huisarts en wil je prioritair gevaccineerd worden? Dan kan dat via een huisarts die je aanmeldt.

 • Je hebt een ernstig longprobleem en krijgt chronisch zuurstof of ademhalingsondersteuning (geldt ook bij obesitas),. Heb je een slaapapneusyndroom, dan kom je niet in aanmerking voor prioriteit bij vaccinatie.
 • Je hebt een ernstig longprobleem en neemt daarvoor elke dag medicatie en dat gedurende minstens 3 maanden (bijvoorbeeld puffers).
 • Je lijdt aan hoge bloeddruk en neemt daarvoor elke dag medicatie gedurende minstens 3 maanden.
 • Je hebt een hartkwaal en je hebt daarvoor cardiale revalidatie gevolgd in het ziekenhuis.
 • Je hebt een geheugenkliniek geconsulteerd of je neemt medicatie specifiek voor dementie
 • Je volgde het afgelopen jaar een logopedische behandeling wegens een cerebrovasculair accident (CVA / hersenbloeding, beroerte - herseninfarct)

Voor personen vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar:

 • Je bent pretransplantpatiënt of transplantpatiënt.
 • Je krijgt nierdialyse (kunstnier) onder gelijk welke vorm hemodialyse, abdominale dialyse.. Personen met chronische nierinsufficiëntie die enkel door een specialist worden behandeld zonder enige vorm van dialyse staan niet op de selectie van de mutualiteit.
 • Je hebt een vorm van bloedkanker die gediagnosticeerd is voor 30.06.2020.
 • Je neemt immunosuppressiva gedurende meer dan 3 maand voor de datum van 30.06.2020.

 

Voor enkele aandoeningen is het voor de mutualiteiten onmogelijk om via hun gegevens de juiste personen te vinden, daardoor zitten ze niet in de selectie van de mutualiteiten. Heb je een van deze aandoeningen, dan is het de huisarts die je op de lijst van prioritaire vaccinatie zet. Heb je een GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert dan gebeurt dat automatisch via het elektronisch dossier. Heb je geen GMD-arts maar wil je prioritair gevaccineerd worden? Ga dan langs bij een huisarts.

In deze gevallen sta je niet automatisch op de lijst:

 • Je hebt het syndroom van Down, je woont niet in een collectiviteit, je hebt geen enkele aandoening van de lijst hierboven en je hebt geen huisarts
 • Je bent HIV-patiënt, je medicatie is pas opgestart of heeft niet het gewenste effect waardoor je een CD+ waarde hebt van < 350 cellen/ µL en je hebt geen enkele aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt geen huisarts.
 • Je lijdt aan obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ³ 30 en je hebt verder geen andere aandoeningen zoals hierboven vermeld, je bent het laatste jaar niet geopereerd voor deze obesitas en je hebt geen huisarts.
 • Je hebt een zeldzame aandoening die deel uitmaakt van het officiële register van zeldzame aandoeningen en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.
 • Je lijdt aan leverinsufficiëntie, je hebt geen andere aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd, of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.

Is het nog niet duidelijk of je op de lijst staat? Onder delegatie van de arts-directeur kunnen bepaalde medewerkers van je mutualiteit dat voor je opzoeken. Daarvoor moet je persoonlijk contact opnemen met je mutualiteit.

Wil je weten waarom je wel of niet op de lijst staat, neem dan contact met je huisarts. Hij of zij kent de selectieparameters en kan die toetsen aan je medische toestand.

-      Kunnen mutualiteiten aandoeningen toevoegen aan de lijst?

Nee.

De lijst van de Hoge Gezondheidsraad is een limitatieve lijst. Dat betekent dat er geen andere

aandoeningen meer kunnen worden toegevoegd. Ook een wijziging in de leeftijden is niet

meer mogelijk tenzij de Hoge Gezondheidsraad een nieuw advies publiceert.

Er moet ook een zekere mate van ernst van deze aandoeningen aanwezig zijn.

Wie een aandoening heeft die niet op de lijst staat, maakt geen aanspraak op een vroegtijdige

vaccinatie.

Niemand kan personen met andere aandoeningen toevoegen aan de lijst met

risicopatiënten. Ook niet als hij of zij een attest van zijn/haar specialist heeft.

-   Ik wil niet op de lijst van risicopersonen staan, wat moet ik doen?

De mutualiteiten kunnen je niet van de lijst schrappen. De huisarts of je GMD-arts, dat is de

arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, kan dat wel.

Je kunt ook je uitnodiging afwachten en die telefonisch of via de webapplicatie weigeren. Zo

maak je plaats voor iemand anders.

Je ontvangt een nieuwe uitnodiging als je leeftijdsgenoten aan de beurt zijn. Ook die kun je

opnieuw weigeren.

 

-      Wie bepaalt de volgorde van vaccineren?

De mutualiteiten hebben geen enkele invloed op de volgorde van vaccineren. De regionale en federale ministers van Volksgezondheid bepalen in een interministeriële commissie de prioriteiten voor de vaccinatie. Zij maken een afweging tussen de beschikbaarheid van de vaccins en de nood van de prioritaire groepen. Zij nemen de beslissing onder andere op basis van de informatie van de taskforce vaccinatiestrategie. Daarin zetelen ook de regio’s en de experten.

-      Moet ik bijzonder voorzorgen nemen voor mijn vaccinatie?

Nee.

De vaccinatie kan op elk moment van de dag gebeuren. Je moet ook niet nuchter zijn.

Maaltijden hebben geen enkele invloed op het vaccin.

-      Wanneer weet ik welk vaccin ik ga krijgen?

Bij aankomst in het vaccinatiecentrum.

Er is een nauwkeurige registratie van het vaccin dat je krijgt. Dat betekent dat je ook weet uit

welk lot het komt. Zo kan het altijd getraceerd worden (bijvoorbeeld bij nevenwerkingen).

-      Wat moet ik doen als ik ouder ben dan 64 jaar en een onderliggende aandoening

heb van de lijst?

Je moet niets doen. Je wordt uitgenodigd volgens je leeftijd.

-      Ik heb een Globaal Medisch Dossier (GMD), wat moet ik doen?

Heb je een Globaal Medisch Dossier, dan word je op twee manieren op de lijst met risicopatiënten gezet. De eerste keer gebeurt via je mutualiteit. Nadien controleert je vaste huisarts dat zonder dat je die daarvoor moet consulteren.

Als je een vaste huisarts hebt, moet je dus geen contact met hem of haar opnemen. Er is een dubbel systeem dat maakt dat je zeker op de lijst staat als je aan de criteria voldoet.

-      Ik heb geen vaste huisarts en geen Globaal Medisch Dossier (GMD), wat moet ik doen?

Ben je zelf een risicopatiënt met een aandoening die op de lijst staat, maar heb je geen Globaal Medisch Dossier? Als je een behandeling volgt waarvoor de ziekteverzekering terugbetalingen uitvoert, ben je sowieso geselecteerd en sta je op de lijst met risicopatiënten. De lijst wordt namelijk gemaakt op basis van de gezondheidskosten die je bij een zorgverstrekker (specialist, ziekenhuis, apotheek,...) maakt. Je moet dus geen contact opnemen met een huisarts.

Sommige aandoeningen genereren echter weinig specifieke kosten waardoor ze niet getraceerd worden. In dat geval is het wel aangeraden om langs te gaan bij een huisarts (zie ook verder: Hoe weet ik of ik op de lijst van de mutualiteiten staat?)

-     Welke aandoeningen komen het eerst aan de beurt?

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende aandoeningen. Alle ziekten worden als even belangrijk beschouwd. De uitnodigingen gebeuren op basis van leeftijd, te beginnen met de oudsten.

 

-   Geldt de prioritaire vaccinatie ook voor mijn huisgenoten?

Neen.

Het is niet bewezen dat er bijkomende bescherming is als je huisgenoten samen met jou

gevaccineerd worden.

-   De prioritaire vaccinatie van zwangere vrouwen is gestart.

Ben je zwanger? Laat je vaccineren tegen Covid-19. Contacteer hiervoor je huisarts. Je arts doet het nodige zodat je uitgenodigd wordt in een vaccinatiecentrum in je buurt. Heb je een vaste huisarts die jouw zwangerschap opvolgt? Dan is het mogelijk dat je arts het nodige al heeft gedaan. Zodra je huisarts je heeft aangemeld op de databank, zul je snel een uitnodiging ontvangen.

Het is veilig om je tijdens de zwangerschap te laten vaccineren tegen Covid-19, dat blijkt uit wetenschappelijke gegevens. Het beschermt je tegen een verhoogd risico op complicaties als je besmet raakt met Covid-19. Bovendien geniet de baby van antistoffen tegen Covid-19. Opgelet: het vaccin mag alleen een mRNA-vaccin zijn. Als je je uitnodiging ontvangt, kijk dan zeker na dat je uitgenodigd wordt voor een vaccinatie met een mRNA-vaccin.

-   Is er een terugbetaling voor de medische bijwerkingen van een vaccin? Ja, je krijgt een terugbetaling als je omwille van bijwerkingen:

 • een arts raadpleegt;
 • medicatie koopt (bijvoorbeeld antibiotische zalf voor de surinfectie van de prikwonde);
 • in het ziekenhuis belandt.

Deze kosten worden terugbetaald zoals bij een andere ziekte.

Als je een gekende anafylaxie hebt, is er een speciale procedure. Je huisarts kan je doorverwijzen naar allergologen van de hiervoor erkende ziekenhuizen. Ook voor dit speciale circuit mag er geen factuur gestuurd worden naar het ziekenfonds of de gevaccineerde persoon.

-   Rol van de ziekenfondsen in het kader van het Europees Covid-19-certificaat – leidraad voor DHVL

Wat bieden we?

Het doel van onze interventie is het bekomen van een papieren versie van het benodigde

certificaat.

 • Telefonische hulp:
 • Navragen welke acties de persoon heeft ondernomen en bekijken of hulp van het ziekenfonds überhaupt nodig is. (bv. QR-code op smartphone is voldoende)
 • Zie beschrijving van de verschillende aanvraagmogelijkheden in FAQ.
 • De telefonische hulp krijgt de voorkeur boven langskomen op kantoor.
 • Situatie nakijken welk certificaat de persoon nodig heeft (zie boven).
 • Als er meer dan 4 dagen tijd is en een zending naar het officiële adres dus mogelijk is, dan inbellen in het IVR-systeem en via het RNR voor deze persoon een certificaat aanvragen.
 • Als de bestemming Spanje is, EVZK in orde brengen.

 

 • Als het certificaat sneller ter beschikking moet zijn, of niet op het officiële adres mag

toekomen dan geeft men de persoon een fysieke afspraak in een kantoor.

o

 • In het kantoor:
 • Navragen welke acties de persoon heeft ondernomen en bekijken of hulp van het ziekenfonds überhaupt nodig is.
 • Zie beschrijving van de verschillende aanvraagmogelijkheden in FAQ.
 • Situatie nakijken welk certificaat de persoon nodig heeft (zie hierboven).
 • Persoon heeft zijn identiteitskaart nodig en moet zijn pincode kennen.
 • Persoon expliciet vragen of je mag kijken in zijn dossier (moet niet genoteerd worden).
 • Ga in myhealthviewer* naar het dossier van de persoon, laat de persoon zelf zijn pincode op het klavier intikken.

* Het systeem via myhealthviewer is mogelijks nog niet operatief op 16/6. Indien tussen 16/06 en 23/6 medewerkers met de ID van onze leden het attest willen genereren moet het via www.mijngezondheid.be gebeuren. Vanaf 23/06 gebruik je steeds myhealthviewer.

 • De pdf van het certificaat afprinten. Er wordt niets opgeslagen in het dossier van het ziekenfonds, een melding in het dossier van de persoon dat er een Europees Covid-19-certificaat is afgeleverd mag wel, zonder specificatie of het gaat over vaccinatie, PCR-testen of immuniteitsgegevens. Bij verlies van het certificaat zal gewoon een nieuw moeten worden gegenereerd via de website of IVR-telefoon.
 • Als de bestemming Spanje is, EVZK in orde brengen.
 • Het is niet de bedoeling om de smartphone van onze leden op punt te stellen zodat zij het certificaat op hun smartphone kunnen hebben.
 • Het is niet de bedoeling om het certificaat te downloaden via de laptop van onze leden.
 • Bijkomende vragen die eigenlijk helpdeskvragen IT zijn, (bv. installatie van Itme) worden niet gedaan.

- Hoe geraak ik aan een Europees Covid-19-certificaat?
Er zijn drie wegen om aan een certificaat te komen.

 • Smartphone: via www.covidsafe.be en identificatie via Itsme of Helena, krijg je een gevalideerde QR-code. Bewaar het certificaat op je gsm zodat je ook zonder internet de QR-code kunt laten zien. Het certificaat kun je laten afdrukken en Bpost bezorgt het in je brievenbus. Hou rekening met minstens vier dagen verwerkingstijd.
 • PC: via www.myhealthviewer.be (vanaf 23/6) en de identificatie via Itsme of ehealth met je identiteitskaart. Je krijgt een pdf van het certificaat met de gevalideerde QR-code dat je kunt opslaan en kunt afdrukken met je eigen printer.
 • Regionaal telefoonnummer (wordt later nog gecommuniceerd): via een IVR (interactive voice responder) kun je je rijksregisternummer intikken en zo een certificaat met de gevalideerde QR-code aanvragen. Dat certificaat wordt voor jou afgedrukt en verzonden naar je officieel adres. Hou rekening met vier dagen verwerkingstijd.

 

-    Moet ik beschikken over een papieren versie van het certificaat?

In principe is de digitale versie van het certificaat de standaard. Je hoeft dus geen papieren versie te hebben. Er wordt wel voor elk van de drie mogelijke wegen (zie hierboven) een papieren versie voorzien, maar het is niet verplicht een papieren document bij te hebben.

-    Het lukt mij niet om een Europees Covid-19-certificaat te bekomen, wie kan mij

helpen?

Wachttijden

Hou er rekening mee dat gegevens niet onmiddellijk ter beschikking zijn voor het certificaat:

 • Ten vroegste één dag na de vaccinatieprik is het mogelijk om een certificaat te generen met deze informatie.
 • Voor een herstelcertificaat (bewijs van antistoffen bij een doorgemaakte Covid-infectie): ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.
 • Voor het resultaat van een PCR-test: ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.

Heb je ondanks de wachttijd nog altijd niet de juiste informatie neem dan contact op met het vaccinatiecentrum als het gaat over een vaccinatie, of het testcentrum als het gaat over een PCR-test, of het labo als het gaat over een bloedanalyse. Het ziekenfonds kan dit niet voor jou oplossen.

-    Ik heb geen smartphone of computer

Je kunt een certificaat aanvragen op het regionaal nummer (wordt later nog

gecommuniceerd). Je tikt je rijksregisternummer in wanneer het antwoordapparaat je daarom vraagt. Er wordt een papieren versie van je certificaat opgestuurd naar je officieel adres.

-    Ik kan niet overweg met smartphone, computer of het automatisch antwoordsysteem

Je kunt met je ziekenfonds telefonisch contact opnemen, een medewerker kan voor jou de aanvraag doen via het automatisch antwoordapparaat. Een papieren certificaat wordt dan naar je officieel adres gestuurd.

Heb je onmiddellijk het certificaat nodig en heb je geen smartphone, dan maak je een afspraak in een kantoor van het ziekenfonds en breng je je identiteitskaart mee. Je moet ook je pincode van je identiteitskaart kennen. Een medewerker kan dan met jouw toelating onmiddellijk het certificaat afdrukken en meegeven tijdens de afspraak.

-        FAQ CM-website en interne informatie voor de medewerkers

De vaccinatiecampagne loopt op zijn einde. Iedereen die in België gedomicilieerd is en 12 jaar is of ouder, kreeg de kans om zich gratis te laten vaccineren tegen COVID-19. De laatste groepen zijn nu aan de beurt.

Zit je met vragen over de vaccinatie? Surf dan naar www.laatjevaccineren.be. Dat is de officiële website van de Vlaamse overheid over de vaccinatiecampagne.

De ministers hebben besloten om voor sommige personen een extra prik te voorzien.

-        Waarom een extra prik?

Recent zijn er toch wetenschappelijke aanwijzingen dat bepaalde personen op de vaccinatie van tweemaal Astra Zeneca, of tweemaal Pfizer, of tweemaal Moderna of éénmaal Johnson&Johnson minder antistoffen ontwikkelen dan gezonde personen. Dat

 

heeft soms te maken de aandoening, namelijk een aandoening waarbij je weinig antistoffen maakt (aangeboren afweerstoornissen, actieve HIV). Of het heeft te maken met de behandeling die je volgt omwille van een aandoening, een behandeling die ofwel je antistoffen weghaalt (zoals dialyse) of wel die je lichaam blokkeert om antistoffen te maken zoals behandelingen voor kanker, medicatie die transplantrejectie tegengaan, immunosuppressiva..

De wetenschappelijke bewijzen vind je opgelijst in een rapport van het KCE van 17/8/2021: Rapid review van de literatuur over de toediening van een extra dosis COVID-19-vaccin na primaire vaccinatie.

Op basis van dit wetenschappelijk rapport hebben de ministers besloten een extra prik voor deze personen te organiseren.

-      Wie krijgt een extra prik?

Men heeft volgende categorieën personen vanaf de leeftijd van 12 jaar of ouder weerhouden:

 • Patiënten met aangeboren afweerstoornissen
 • Patiënten op chronische nierdialyse
 • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm3 bloed
 • Patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaren
 • pretransplant, Stamcel transplant en orgaantransplant patiënten
 • Patiënten met inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva Voor andere personen met een risicoprofiel voor Covid 19 die prioritair gevaccineerd zijn (bv diabetes) is er goed nieuws. Zij reageren even efficiënt op de vaccinatie als gezonde personen en hoeven geen extra prik.

-      Hoe word je uitgenodigd?

De geselecteerde personen ontvangen per post een uitnodigingsbrief. Als je e-mail en/of gsm-nummer bekend is bij je mutualiteit dan ontvang je ook een e-mail en/of sms met de uitnodiging. In principe zal de vaccinatie gebeuren in het vaccinatiecentrum waar je je eerste vaccins hebt gehad en dit ten vroegste 4 weken nadat je je laatste spuit hebt gehad. Is dit vaccinatiecentrum reeds definitief gesloten zal je uitgenodigd worden in een ander vaccinatiecentrum dat zo dicht mogelijk bij je woonplaats is gelegen.

Geselecteerde personen die in een woonzorgcentrum verblijven of een andere vorm van residentieel wonen zullen voor de extraprik ook worden uitgenodigd in het vaccinatiecentrum. In overleg met het vaccinatiecentrum kan er een mobiele thuis vaccinatie eventueel worden afgesproken in overleg met de huisarts die het gmd (= globaal medische dossier) beheert.

We raden je aan om je contactgegevens bij je mutualiteit te vervolledigen. Zo ontvang je de uitnodiging via verschillende manieren en ben je zeker tijdig op de hoogte.

Meer info over de uitnodigingsbrief vind je op www.laatjevaccineren.be.

-      Welk vaccin wordt gebruikt voor de extra prik?

Voor deze extra dosis worden de betrokkenen gevaccineerd met de Pfizer- of Moderna-vaccins, ongeacht het aanvankelijk ontvangen vaccin (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca of Johnson & Johnson). Het blijkt dat de sterkste immuunrespons zit in de combinatie van Astra Zeneca-vaccins en mRNA-vaccins (Pfizer of Moderna).

 

-      Kunnen de mutualiteiten iemand toevoegen aan de lijst van risicopatiënten?

Neen, de mutualiteiten kunnen niemand meer toevoegen.

De selectie via de mutualiteiten is automatisch gebeurd op basis van de facturatiegegevens tot 31/3/2021. Mutualiteiten kunnen niemand manueel toevoegen, ook niet als je aan de criteria beantwoordt. Neem in dat geval contact op met je huisarts.

-      Hoe weet ik of ik op de lijst van de mutualiteiten staat?

In totaal zullen ongeveer 375 000 personen worden uitgenodigd voor een extra prik. De concrete vraag of je wel of niet op de lijst staat kan pas vanaf ten vroegste 13 september beantwoord worden. Dan is de lijst beschikbaar. Via myhealtviewer.be kan je zelf met je identiteitskaart nakijken of je inderdaad een uitnodiging zal krijgen voor een extra prik.

Is het nog niet duidelijk of je op de lijst staat? Je mutualiteit kan je verder helpen. Onder delegatie van de arts-directeur kunnen bepaalde medewerkers van je mutualiteit dat voor je opzoeken. Daarvoor moet je persoonlijk contact opnemen met je mutualiteit.

Wil je weten waarom je wel of niet op de lijst staat, neem dan contact met je huisarts. Hij of zij kent de selectieparameters en kan die toetsen aan je medische toestand.

-      Wie moet met zijn huisarts contact opnemen om toegevoegd te worden aan de lijst?

Heb je een GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier beheert, dan heeft die huisarts je wellicht al toegevoegd aan de lijst.

Toch neem je best contact met je huisarts in de volgende gevallen ( uw huisarts kan u toevoegen bij de selectie voor een extra prik):

 • Patiënten met aangeboren afweerstoornissen die daar geen behandeling voor volgen
 • HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm3 bloed
 • Patiënten met bloedkanker of andere kwaadaardige tumoren, waarvan de diagnose pas na 1/04/2021 is gesteld.
 • pretransplant, Stamcel transplant en orgaantransplant patiënten die vanaf 1/4/2021 in deze situatie zijn.
 • Patiënten met inflammatoire ziekten waarvan de behandeling met immunosuppressiva na 1/04/2021 is gestart.

-      Kunnen mutualiteiten aandoeningen toevoegen aan de lijst?

Nee. Het gaat over een limitatieve lijst. Dat betekent dat er geen andere aandoeningen meer kunnen worden toegevoegd. Ook een wijziging in de leeftijden is niet meer mogelijk tenzij de Hoge Gezondheidsraad een nieuw advies publiceert.

Niemand kan personen met andere aandoeningen toevoegen aan de lijst met risicopatiënten. Ook niet als hij of zij een attest van zijn/haar specialist heeft.

-      Ik wil niet op de lijst van risicopersonen staan, wat moet ik doen?

De mutualiteiten kunnen je niet van de lijst schrappen. De huisarts of je GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, kan dat wel.

Je kunt ook je uitnodiging afwachten en die telefonisch of via de webapplicatie weigeren. Zo maak je plaats voor iemand anders. Men is niet verplicht om die extra prik te gaan

 

halen. We raden het wel aan, er is wetenschappelijke evidentie en deze extra prik actie wordt slechts éénmalig georganiseerd.

-      Wie bepaalt de volgorde van vaccineren?

De mutualiteiten hebben geen enkele invloed op de volgorde van vaccineren. De oproepen voor de extra prik zullen in volgorde van dalende leeftijden zijn. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen in jouw buurt kan dit aan een verschillend tempo zijn. De bedoeling is wel om de ganse groep gevaccineerd te hebben ten laatste 15/10.

-      Mijn huisarts heeft een brief van het NIC gehad. Wat betekent dit?

De ziekenfondsen samen (= NIC) hebben de personen geselecteerd die een extra prik nodig hadden volgens de criteria van de Hoge Gezondheidsraad. In enkele uitzonderlijke gevallen (minder dan 0,3 % van de gevallen) is de selectie niet gelukt door een probleem met het voorgaand vaccinatieschema.

Daarom worden de GMD-huisartsen van deze personen verwittigd om na te kijken of deze personen toch nog een extra prik moeten krijgen. Als dit het geval is, verwijst de huisarts deze mensen naar het vaccinatiecentrum met een attest dat een extra prik nog nodig is.

-      Ik mag me niet laten vaccineren en wil een Covid Safe Ticket op basis van een PCR-test. Moet ik die test zelf betalen?

Er is een terugbetaling van de PCR-test voorzien voor personen die zich niet mogen laten vaccineren wegens allergie of ernstige nevenwerking na de eerste vaccinatie. Je hebt hiervoor een verklaring nodig van een referentie-allergoloog dat je niet vaccineerbaar bent. Een attest van je huisarts of specialist is niet voldoende.

De allergoloog kan een attest afleveren als je een allergie hebt voor PEG of polysorbaat, of als je bij je eerste vaccinatie een zodanig ernstige nevenwerking hebt gekregen dat het niet mogelijk is om je zelfs in ziekenhuismilieu veilig te vaccineren.

Op termijn zullen er vaccins tegen Covid-19 op de markt zijn die geen PEG of polysorbaat meer bevatten en zal je je toch kunnen laten vaccineren.

Met de officiële verklaring van de referentie-allergoloog kan je ziekenfonds je PCR-testen terugbetalen, zonder beperking op het aantal. Een Covid Safe Ticket op basis van een terugbetaalde PCR-test kost je dan niets.

Andere vragen:

-   Surf naar www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen  .