Mutas

Wat is Mutas ?

Mutas is een alarmcentrale voor medische bijstand in het buitenland aan de leden van de neutrale ziekenfondsen. Deze alarmcentrale is bereikbaar op het nummer 02 / 272 09 00 en verleent u bijstand 24u/24 en 7d/7.
Mutas biedt een financiële tussenkomst in dringende medische kosten die u hebt opgelopen tijdens uw verblijf in het buitenland.

Wanneer en hoe Mutas contacteren ?

Wanneer u tijdens uw vakantie het slachtoffer wordt van een ongeval of ziek wordt en dringende geneeskundige verzorging nodig hebt, dient u Mutas zo snel mogelijk te contacteren, opdat u bijstand verleend zou kunnen worden in de best mogelijke omstandigheden. 
Indien het om een dringende ziekenhuisopname gaat, moet Mutas binnen de 48 u worden verwittigd op het nummer 02 / 272 09 00. Nadien wordt een franchise van € 125 toegepast.
In andere gevallen (dringende ambulante verzorging) wordt een franchise van € 25 aangerekend.

 
Welke landen worden door Mutas gedekt ?

 

AzorenHet eiland Man en de KanaaleilandenOostenrijk
AlbaniëHongarijePolen
BulgarijeIerlandPortugal
CyprusItaliëRepubliek Tsjechië
DenemarkenKroatiëRoemenië
DuitslandLetlandSlovakije
EstlandLitouwenSlovenië
FinlandLuxemburgSpanje
FrankrijkMaltaVerenigd Koninkrijk
GriekenlandNederlandZweden

Maar ook …

AlgerijeKosovoServië
Bosnië-HerzegovinaLiechtensteinTunesië
EgypteMacedoniëTurkije
IjslandMarokkoZwitserland
IsraëlMontenegro 
JordaniëNoorwegen 

 

Wereldwijde dekking ? Voor wie ?

Enkel voor de rechthebbenden op kinderbijslag van de Belgische sociale zekerheid op het ogenblik van vertrek. 
De verzekerde zal moeten aantonen dat hij kinderbijslag van de Belgische sociale zekerheid geniet indien hij zijn medische kosten a posteriori bij zijn ziekenfonds indient.

En tijdens een cruise ?

De vlag van het schip bepaalt of het om een land gaat uit de landelijst van Mutas.

Wat indien u in een land verblijft dat niet op de lijst van MUTAS voorkomt ?

We bevelen u aan een reisverzekering/repatriëringsverzekering te nemen, want de kosten kunnen snel heel hoog oplopen.

 

ALLE INFO